Připravujeme se na získání
HR Award

Zahájili jsme přípravy na získání prestižního ocenění HR Award, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resource Strategy for Researchers). Ta vychází z principů zakotvených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Jedná se o doporučení Evropské komise č. 2005/251/ES, které zavazuje výzkumné instituce k vytváření kvalitních pracovních podmínek, profesnímu rozvoji a transparentním postupům při přijímání výzkumných pracovníků.

O ocenění usilujeme současně s ostatními fakultami a pracovišti Masarykovy univerzity.

Přínosy implementace personální strategie HRS4R

  • Zvýšení prestiže a atraktivity fakulty pro výzkumné pracovníky
  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje
  • Vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje
  • Záruka transparentního náboru a výběru nových výzkumných pracovníků
  • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru
  • Podpora rozvoje profesního růstu výzkumných pracovníků
  • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací
  • Získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů pro podporu výzkumu

Harmonogram

ZAHÁJENÍ
Podání Endorsement Letter 02–03/2020
Provedení interní GAP analýzy a příprava akčního plánu (AP) 04/2020–01/2021
Odeslání GAP analýzy a AP na Evropskou komisi 02–03/2021
Předpokládané udělení ocenění HR Award 04–05/2021​
IMPLEMENTACE 2021–2026
Implementace kroků AP po získání ocenění HRS4R po získání HR Award
Vnitřní hodnocení původní GAP analýzy a AP 2 roky po získání ocenění
Vnější hodnocení Evropskou komisí 3 roky po vnitřním hodnocení