Připravujeme se na získání
HR Award

Zahájili jsme přípravy na získání prestižního ocenění HR Award, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resource Strategy for Researchers). Ta vychází z principů zakotvených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Jedná se o doporučení Evropské komise č. 2005/251/ES, které zavazuje výzkumné instituce k vytváření kvalitních pracovních podmínek, profesnímu rozvoji a transparentním postupům při přijímání výzkumných i nevědeckých pracovníků.

Primárním posláním HR Award je tak zlepšení prostředí pro výzkumné a akademické pracovníky. Na ústavu však tyto cíle a aktivity pojímáme šířeji. Chceme proto upevnit principy rovného zacházení a zlepšit pracovní prostředí tak, aby bylo atraktivní, příjemné a motivující pro všechny zaměstnance (včetně těch, kteří pracují na dohodu).

Pro podporu této myšlenky jsme také zorganizovali celoústavní setkání, kde jsme všem pracovníkům přiblížili téma HR Award (prezentace k nahlédnutí zde) s následnou diskuzí. Spolu s tím jsme také představili dotazníkové šetření.

Přínosy implementace personální strategie HRS4R

  • Zvýšení prestiže a atraktivity ústavu pro výzkumné i nevědecké pracovníky
  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje
  • Vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru ve všech oblastech 
  • Záruka transparentního náboru a výběru nových pracovníků
  • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru
  • Podpora rozvoje profesního růstu všech pracovníků
  • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací
  • Získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů pro podporu výzkumu

Harmonogram

ZAHÁJENÍ
Podání Endorsement Letter 20.02.2020
Dotazníkové šetření mezi zaměstnanci i dohodáři ÚVT 24.02.–09.03.2020
Vyhodnocení dat z dotazníkového šetření 03–04/2020
Prezentace výsledků z dotazníkového šetření a další práce s „problematickými“ tématy v rámci (ne)výjezdního zasedání ÚVT 04.05.–26.05.2020
Provedení interní GAP analýzy a příprava akčního plánu (AP) 05/2020–02/2021
Odeslání GAP analýzy a AP na Evropskou komisi do 26.02.2021
Předpokládané udělení ocenění HR Award 04–05/2021​
IMPLEMENTACE 2021–2026
Implementace kroků AP po získání ocenění HRS4R po získání HR Award
Vnitřní hodnocení původní GAP analýzy a AP 2 roky po získání ocenění
Vnější hodnocení Evropskou komisí 3 roky po vnitřním hodnocení

Novinky