Vedoucí projektové podpory Iva Krejčí: Cesta k úspěchu je tým, na který je stoprocentní spolehnutí

30. 9. 2022

Bez popisku

Nemalou část našich aktivit tvoří také podávání, získávání a úspěšné realizování externích projektů. Jenže ne každý řešitel má s projekty roky zkušeností. Proto existuje skupina projektové podpory, která poskytuje pomoc s administrativními náležitostmi v průběhu celého projektového cyklu, tedy od vyhledávání dotačních příležitostí přes podání návrhu projektu až po samotnou realizaci. A přesně takovou skupinu vede kolegyně Iva Krejčí, kterou jsme se rozhodli vyzpovídat.

Ivi, jaká je tvá role u nás na ÚVT?

Jsem součástí skupiny projektové podpory pod ekonomicko-správním oddělením – zajišťujeme podporu v oblasti administrativní a finanční pro projekty realizované na ústavu, které jsou financovány z externích zdrojů. Pomáháme řešitelům projektů s formální stránkou projektu již v době přípravy návrhu projektu, následně ve fázi realizace i při ukončování projektů. Takže se jedná o mix činností z oblasti personální, ekonomické i právní.

Konkrétně pak mám na starosti evropské granty, výzkumné infrastruktury a smluvní výzkum se zahraničím. Aktuálně připravujeme realizaci evropského projektu BioMedAI TWINNING, který bude ÚVT koordinovat. Dále se podílím na přípravě prvního návrhu projektu do Operačního programu Jan Amos Komenský, a to v oblasti Open Science – EOSC CZ. Sleduji také novinky v oblasti VaV (Věda a výzkum) a vkládám je do sekce projektové podpory na Portálu. Jsem i sekretářem kolegia ředitele a Vědecké rady ÚVT.

Na své současné pozici jsi od začátku působení na ÚVT, nebo ses do ní postupně vypracovala? A jak ses k nám na ÚVT dostala?

Původně jsem nastoupila jako asistentka na Superpočítačové centrum ÚVT, které bylo předchůdce současného centra CERIT-SC a které vedl současný ředitel Luděk Matyska. Už tehdy bylo centrum zapojeno do několika evropských projektů, takže jsem s projekty byla v kontaktu od začátku. Také jsem zajištovala vše potřebné pro zahraniční pracovní cesty a projektové schůzky.

A cesta na ÚVT? Po krátkém působení v cestovní kanceláři a výuce na jazykových školách jsem se ocitla ve světě IT, kterému jsem jakožto absolventka oboru francouzština a italština vůbec nerozuměla – o to víc mě zajímal! Navíc podstatná byla od té chvíle angličtina, což jsem brala jako další výzvu.


„Ocitla jsem se ve světě IT, kterému jsem jakožto absolventka filologie nerozuměla – o to víc mě zajímal!“


Co bys řekla někomu kdo by si třeba myslel, že manažovat projektovou podporu je jednoduché a může to dělat kdokoliv?

Že má pravdu 😊 – tedy pokud mluvíme o projektové podpoře na ÚVT. Protože máš kolem sebe tým, na který je stoprocentní spolehnutí, a to bez nadsázky. Můžu se spolehnout nejen na jejich značné zkušenosti s administrací projektů, samostatnost, ale taky otevřenou komunikaci a snahu řešit jakýkoli náznak problému hned v zárodku. A když k tomu přičteš, že nám funguje sdílení zkušeností i přátelské vztahy, získáš dost pevný základ, který leccos ustojí.

Kolega z bezpečnostního týmu CSIRT-MU Tomáš Plesník jednou v rozhovoru řekl, že s lidmi od projektové podpory „prostě chceš spolupracovat“. Co tím myslel?

Podle mě to, co popisuji v odpovědi na předchozí otázku – a jsem ráda, že to tak vnímají naši nejbližší kolegové, tedy řešitelé projektů. Snažíme se jim být opravdu podporou ve formální oblasti, aby měli co nejvíce prostoru pro odbornou část projektů. Ačkoli úplně je administrativy stejně zbavit nemůžeme.


„Úspěchem je každý projekt přijatý k financování a také každý projekt úspěšně ukončený.“


Vnímají vás řešitelé projektů jako „samozřejmou pomoc“, nebo dochází k častému ocenění vaší práce od kolegů?

Jde o kombinaci obojího. Jako samozřejmost nás vnímají v tom smyslu, že se spoléhají na náš dohled nad formálními záležitostmi – rozpočtem a jeho čerpáním, provazbou na personalistiku, kontrolu souladu s pravidly poskytovatelů grantů. Zároveň nám ale nezapomenou vyjádřit poděkování a někdy i komentář, jak jsou tomu rádi, a to pak potěší.

Dokázala by sis vzpomenout, kdy ÚVT zaznamenalo v něčem úspěch právě díky projektové podpoře?

Úspěchem je každý projekt přijatý k financování a také každý projekt úspěšně ukončený. Na tom máme však jen částečný podíl, hlavním tahounem je vždy řešitelský tým.

Na závěr nám prosím řekni, jakým aktivitám se věnuješ mimo práci?

Ráda cvičím jógu, chodím na kurz flamenca, o víkendu na výlety s rodinou a taky do divadla. Snažím se trochu učit španělsky a momentálně si užívám první písmenka a čísla s prvňáčkem.


Mgr. Iva Krejčí

Manažerka pro projektovou podporu Ústavu výpočetní techniky, absolventka oboru Francouzský a italský jazyk na Filozofické fakultě MU. Momentálně se podílí na přípravě prvního návrhu projektu do Operačního programu Jan Amos Komenský, a to v oblasti Open Science – EOSC CZ.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info