Interní komunikace prospívá společnému rozvoji

U nás moc dobře víme, že komunikace je klíčovým prvkem úspěšného týmu, a to jak na pracovišti, tak i mimo něj. Využíváme proto interní komunikační kanály, jako je měsíční newsletter či Portál, potkáváme se na neformálních kávách s ředitelem či na pravidelných teambuildingových akcích a výjezdních zasedáních. Snažíme se tak posílit společné vztahy pro lepší spolupráci a spokojenost našich zaměstnanců.

Káva s ředitelem a vedením ICS

Setkání s ředitelem a vedením ICS, která se uskutečňují několikrát ročně, poskytují příležitost všem zaměstnancům seznámit se s hlavními cíli a strategií ICS a mají pozitivní dopad na vzájemnou důvěru a firemní kulturu.

Měsíční teambuildingové akce

Slouží jako relaxační a zábavné aktivity, které umožňují zaměstnancům odpočinout si od pracovního tempa, což má pozitivní dopad na pracovní pohodu a spokojenost v práci.

Výjezdní zasedání

Jsou u nás důležitým nástrojem pro posilování týmového ducha, zlepšování komunikace, podporu spolupráce napříč divizemi a rozvoj dovedností našich zaměstnanců.

Portál pro zaměstnance

Slouží pro přístup k interním nástrojům a aplikacím, dokumentům, informacím, aktualitám a k veškerému dění na ICS.

Zaměstnanecký newsletter ICS

Nástroj, který pomáhá budovat inspirativní pracovní prostředí na ICS, zlepšuje interní komunikaci, informovanost a zapojení zaměstnanců do rozvoje.

Kolokvia

Kolokvia se konají jednou za měsíc (s výjimkou letních měsíců) a jejich cílem je představit současný výzkum, vývoj a práci z různých oblastí našich činností v rámci ústavu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info