Celoživotní vzdělávání ÚVT

Bezpečná správa výzkumných dat

18. 9. – 4. 12. 2023 | online kurz

Charakteristika kurzu:
Správa výzkumných dat je čím dál běžnější a potřebnější složkou každodenní vědecké praxe. Co ale vlastně přesně obnáší? Jak se liší jednotlivé obory? Co představuje iniciativa European Open Science Cloud (EOSC) pro české prostředí? Jak k tématu přistoupit v projektových žádostech a následné realizaci projektu? Na co si dát pozor a jaká je budoucnost správy výzkumných dat?

To jsou jen některé z otázek, na které odpovídá online kurz Bezpečná správa výzkumných dat, který poběží již 3. semestr. Představíme jak obecné principy, tak i konkrétní příklady a také nástroje pro správu dat nebo právní a kyberbezpečnostní aspekty spojené s touto činností. Neváhejte a ponořte se s námi do témat bezpečné správy výzkumných dat od září 2023!

Obsah kurzu


 

Účastníci a forma kurzu

Kurz je určen pro zájemce o moderní správu výzkumných dat z řad výzkumných pracovníků, projektové a vědecké podpory.

Rozdělen bude do teoretických přednášek a interaktivních workshopů, kde ukážeme práci s některými z nástrojů. Účastníci budou také moct průběžně diskutovat.

Účastníci kurzu obdrží certifikát o absolvování. Kurz bude otevřen při min. počtu 10 účastníků.

Časový harmonogram
 • 12 online přednášek v trvání 90 minut + 30 min diskuse
 • 1 bonusová přednáška na téma využití AI při správě výzkumných dat aneb „ChatGPT“ mezi námi (termín ještě bude určen, předpoklad květen 2023)
 • Přednášky budou probíhat online vždy od 17:00 do 19:00 podle sylabu níže. Každá přednáška bude nahrávaná a přístupná přihlášeným účastníkům po dobu daného výukového týdne.
Profil absolventa kurzu Bezpečná správa výzkumných dat

Absolvent kurzu získá základní přehled o problematice vědeckých dat se zaměřením na jejich bezpečnou správu, technickou administraci a právní aspekty v kontextu Open (FAIR). Bude umět identifikovat klíčové oblasti správy výzkumných dat a využít tyto znalosti při vlastní vědecké činnosti, popř. poskytnout odpovídající podporu pro vědce.

Absolvent získá základní orientaci v:

 • managementu výzkumných dat a způsoby plnění Open (FAIR) v projektových výzvách
 • praktických nástrojích pro tvorbu DMP
 • autorském a databázovém právu v kontextu výzkumných dat a problematice GDPR
 • anonymizaci dat
 • základních rozdílech a specifikaci HSS a STM výzkumných dat
 • datových úložištích a repozitářích pro výzkumná data
 • persistentních identifikátorech pro výzkumná data
 • implementaci EOSC v ČR
 • kyberbezpečnosti s ohledem na výzkumná data.

Kontakt/dotazy:

Administrativní poplatek:
11 900 Kč

Forma výuky:
Online přes platformu MS Teams

Přihlašování:
přes Obchodní centrum MU

TIP
Pokud jste samoplátce, můžete využít zvýhodněnou cenu 2 142 Kč díky zařazení kurzu do rekvalifikačních kurzů Ministerstva práce a sociálních věcí! Podmínkou je, že uchazeč je povinen nám před započetím kurzu uhradit 18 % a musí splnit docházku na 80 %! 
Ale to určitě nebude problém, náš kurz si zkrátka nebudete chtít nechat ujít! :)

Chci zvýhodněnou cenu


 

Obsah kurzu:

 1. Úvod: Výzkumná data v kontextu měnícího se vědeckého prostředí
  (18. 9. 2023, Luděk Matyska)

  Od Open Access po Open Science a EOSC. Úvodní přednáška pro účely zasazení kurzu do kontextu a odpovědi na otázku „proč je důležité v dnešní době vědět více o výzkumných datech, a proč se o jejich dobrou správu zajímat?“

 2. Teorie: Praktické dopady správy a zpřístupňování výzkumných dat do managementu výzkumného projektu (26. 9. 2023, Jiří Marek)
  Jak správa dat ovlivňuje management vědeckého projektu a jaké jsou dopady sdílení výzkumných dat a Open Science do grantových výzev? Jak se tyto činnosti promítnou do následné realizace projektu? Přednáška se zaměří na praktické aspekty realizace výzkumných projektů (HEU, OP JAK, Excelles,...) v kontextu Open Science / FAIR Data.

 3. Teorie: Data Management Planning jako nástroj správy výzkumných dat (3. 10. 2023, Michal Růžička)
  Přednáška se zaměří na tématiku plánování správy výzkumných dat a popíše změnu vědeckého přístupu ke správě dat ve smyslu „Od Data Management Planu po Data Management Planning“. Kromě plánování správy dat se přednáška zaměří také na téma FAIRifikace dat, tj. plnění principů Findable – Dohledatelnost, Accessible – Přístupnost, Interoperable – Interoperabilita a Reusable – Znovuvyužitelnost, jako součást procesu správy dat.

 4. Interaktivní workshop: Nástroje pro tvorbu Data Management Plan (DMP) a jejich praktické využití (10. 10. 2023, Michal Růžička)
  Praktické předvedení práce s vybranými nástroji pro Data Managememt Planning, ukázka FAIRifikovaných dat a diskuse otázek studentů. Interaktivní workshop volně naváže na předchozí teoretickou přednášku.

 5. Teorie: Výzkumná data a právní aspekty autorského a databázového práva (18. 10. 2023, Jakub Míšek)
  Přednáška bude úvodem do právních aspektů autorského a databázového práva v kontextu výzkumných dat. Přednáška bude doplněna o praktické příklady dopadů dané právní úpravy do oblasti správy výzkumných dat.

 6. Teorie: Výzkumná data a právní aspekty ochrany osobních údajů
  (25. 10. 2023, Jakub Míšek)
  Přednáška volně naváže na předchozí právní oblast a zaměří se na základní definice ochrany osobních údajů (osobní údaj, zpracování osobních údajů, anonymizace/pseudonymizace z pohledu práva). Výklad bude opět doplněn praktickými příklady dopadů dané právní úpravy do oblasti správy výzkumných dat.

 7. Teorie: Anonymizace dat (31. 10. 2023, Petr Holub, Michal Růžička)
  Přehled technologií pro ochranu soukromí subjektů dat. Mechanismy hodnocení rizik a vyvažování rizik a hodnoty dat. Pseudonymizace a přístupy k ní. Jak funguje anonymizace a proč neexistují dokonale anonymizovaná užitečná data. Typy útoků na data a proti čemu se anonymita snaží chránit. Anonymizační techniky. Důsledky anonymizace. Vybrané nástroje pro anonymizaci dat. Specifika a postupy práce s citlivými daty.

 8. Interaktivní workshop a teorie: Datová úložiště a repozitáře pro výzkumná data, persistentní identifikátory pro data, řízení přístupu
  (7. 11. 2023, Michal Růžička)

  V tomto bloku se zaměříme na možnosti ukládání výzkumných dat na MU, v ČR a ve světě. Ukážeme si, jak najít vhodný repozitář a jaké možnosti uložení dat nabízí česká e-infrastruktura. Pro plnění FAIR principů je důležité umět také data jednoznačně a trvale identifikovat pomocí persistentních identifikátorů (PID) – povíme si teorii a vysvětlíme, jak to dělat prakticky.

 9. Teorie: Výzkumná data v STM oborech (14. 11. 2023, Zdenka Dudová)
  Téma tohoto bloku se zaměří na představení příkladů dobré praxe, souvisejících nástrojů a realizace správy výzkumných dat v přírodních, technických a lékařských oborech (tzv. STM obory).

 10. Teorie: Výzkumná data v HSS oborech (21. 11. 2023, Hynek Cígler, Marika Hrubá)
  Téma tohoto bloku se zaměří na představení příkladů dobré praxe, souvisejících nástrojů a realizace správy výzkumných dat v humanitních a sociálních vědách (tzv. HSS obory).

 11. Teorie: Kyberbezpečnostní aspekty výzkumné činnosti
  (28
  . 11. 2023, Tomáš Plesník)
  Přednáška bude patřit tématu kyberbezpečnostních hrozeb spojených s výzkumnou činností. Přednáška zasadí téma do kontextu bezpečného chování na internetu, které úzce souvisí s řádnou a bezpečnou správou výzkumných dat.

 12. Závěr: Implementace EOSC v ČR a závěrečné otázky a odpovědi
  (4. 12. 2023, Luděk Matyska)
  Úvodní část přednášky bude patřit aktuálnímu tématu implementace European Open Science Cloud (EOSC) v České republice jako aktuálnímu klíčovému bodu národní podpory v oblasti správy výzkumných dat. Druhá část se poté zaměří na otázky a odpovědi účastníků kurzu jako formátu, který poslouží k závěrečné diskuse v rámci kurzu.

 

Jak vypadaly dřívější kurzy Bezpečné správy výzkumných dat?

Podívejte se do sylabu našich kurzů Bezpečné správy výzkumných dat:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info