Vytvořili jsme a nechali schválit Strategii Open Science pro Masarykovu univerzitu

24. 11. 2022

Bez popisku

Posunuli jsme Masarykovu univerzitu zase o krok dál. Začátkem listopadu byl vedením MU schválen strategický dokument, na kterém usilovně pracoval tým specialistů v čele s naším kolegou Jiřím Markem, kterému patří gratulace k úspěšnému završení!

Strategie Open Science MU 2022–2028 je klíčový dokument definující konkrétní kroky a nástroje umožňující co nejefektivnější implementaci agendy Open Science na MU v období následujících šesti let. Jako taková se strategie sestává ze dvou částí. Ta obsáhlejší detailně popisuje samotnou strategii včetně dílčích cílů a souvisejících indikátorů. Součástí je také akční plán, který popisuje konkrétní kroky pro období 2022–2024. Na něj pak bude navazovat další akční plán, který bude vycházet ze stavu dosažených cílů a aktuálních potřeb univerzity.

„Cílem a vizí Strategie Open Science MU na roky 2022 až 2028 je především zajištění, aby se principy tzv. otevřené vědy staly nedílnou součástí výzkumného procesu a infrastruktury služeb Masarykovy univerzity na úrovni srovnatelné s předními světovými výzkumnými organizacemi,“ přibližuje hlavní tahoun celého procesu vytváření strategie, Open Science manažer Jiří Marek. Tento krok umožní univerzitě nejen zvýšit kvalitu vědeckého výzkumu, ale také rozvinout pokročilou formu služeb na podporu vědy a podpořit systémovou změnu, kterou celý vědecký sektor ve vyspělém světě nyní prochází. A právě schválené dokumenty mají ambici univerzitu touto změnou provést.

Chtěli byste si Strategii Open Science na MU prohlédnout? Celé znění najdete na webu openscience.muni.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info