Líbí se mi flexibilita práce a možnost dalšího vzdělávání na univerzitě, říká IT specialista Tomáš Svoboda

Analysis and Cooperation

31. 10. 2022

Bez popisku

Oddělení Analýza a kooperace pod divizí IT infrastruktury se zabývá projekty, které se týkají zpracování dat, jež jsou využívána pro vědecké účely. Ulehčují přístup vědců k důležitým datům a umožňují jejich hladší sdílení, což přispívá k přehlednější vědecké práci a pomáhá posouvat vědu dopředu. A právě o takovýchto projektech a i dalších aktivitách je krátký rozhovor s jedním z členů týmu analýzy a kooperace, IT specialistou Tomášem Svobodou.

Tome, jak dlouho u nás působíš a čím se zabýváš?

Na ÚVT jsem začal pracovat v roce 2018, současně s tím mám také úvazek ve sdružení CESNET, kam jsem nastoupil v roce 2016 krátce po studiu na Fakultě informatiky. Nejprve jsem začal pracovat na pozici uživatelské podpory v oddělení výpočetních gridů (Metacentrum), které poskytuje výpočetní kapacity na rozsáhlé infrastruktuře distribuované napříč Českou republikou.

Později jsem se začal věnovat dlouhodobějším spolupracím s výzkumnými skupinami – ta první významnější byla s Centrem dopravního výzkumu, kde jsem aplikoval informatické metody na řešení problémů v dopravě. Věnoval jsem se například identifikaci problémových souběžných uzavírek nebo hledání rizikových nehodových míst na komunikacích za pomocí statistických metod. Později mne zlákala podpora výzkumných skupin na Masarykově univerzitě, například v oblasti Life-science na CEITECu.

Jaké konkrétní projekty rozvíjíš ve spolupráci s výzkumnými skupinami z CEITECu?

Aktuálně se věnuji dvěma projektům. První se zabývá vývojem informačního systému pro evidenci neurologických měření dobrovolníků, kteří přicházejí do laboratoře MAFIL poskytnout svůj sken mozku a další údaje pro vědeckovýzkumné účely. Dobrovolníci na oplátku za to získají své snímky a dobrý pocit, že pomohli nejrůznějším výzkumným projektům.

V rámci mého druhého projektu, který se nyní začíná naplno rozjíždět, řeším vývoj systému na ukládání, sdílení a publikaci vědeckých datových sad, které jsou získávány na nejrůznějších přístrojích, například na elektronových mikroskopech. Obě zmíněné spolupráce mají za svůj cíl zpřístupnit získaná data dle FAIR principů, což začíná být stále častějším požadavkem vědecké komunity.


„Třešničkou na dortu je pak pocit, že vím, že práce, kterou dělám, má smysl.“


Kdo jako uživatel benefituje ze zjištění výzkumných projektů, kterých se účastníš, a jak?

Ze systému, na jejichž vývoji se podílím, mohou benefitovat na jedné straně producenti datových sad, kterým systémy poskytují potřebnou podporu a automatizaci při jejich přípravě a zveřejňování. Na druhé straně jednotliví výzkumní pracovníci, kterým vyvíjená řešení umožní snazší vyhledávání a získávání datových sad, jež mohou použít například k reprodukci dříve publikovaných výsledků.

Co tě na tvé práci nejvíc uspokojuje? A je případně něco, co bys třeba změnil?

Na ÚVT se mi líbí flexibilita práce a možnost dalšího vzdělávání, které poskytuje univerzitní prostředí. Oceňuji také to, že se můžu zabývat věcmi a technologiemi, které mě baví. Třešničkou na dortu je pak pocit, že vím, že práce, kterou dělám, má smysl.

Ptal jsem se na hlavní pracovní aktivity – čím se naopak bavíš ve volném čase?

Většinu mého volného času vyplňují děti a aktivity s nimi. Snažím se pravidelně chodit lézt na stěnu, v létě pak i venku. Rád jezdím na horském kole, převážně mimo větší silnice. Kromě toho mám rád turistiku, běh a plavání.


Ing. Mgr. Tomáš Svoboda

IT specialista působící v týmu Analýzy a kooperace z divize IT infrastruktury, absolvent oboru Informační systémy z Fakulty informatiky MU. Aktuálně se věnuje dvěma projektům z oblasti Life Science ve spolupráci s výzkumnými skupinami z vědeckého centra CEITEC.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info