Čtyřicet let jsme oporou univerzitě

Rozvíjíme informační a komunikační technologie a usnadňujeme každodenní činnosti.
Zároveň pracujeme na vlastním špičkovém výzkumu, zabýváme se kyberbezpečností a pomáháme s velkými daty a rozsáhlými výpočty v různých vědních oborech.

400+

úspěšně řešených národních i mezinárodních projektů

200+

zaměstnanců, studentů a dalších externích spolupracovníků

40

let bohaté historie a spolupráce s univerzitou

5

divizí tvořící pevný základ ústavu

Kdo jsme?

 • vysokoškolský ústav Masarykovy univerzity zodpovědný za informační a komunikační technologie na univerzitě
 • vědeckou a výzkumnou činností se zaměřujeme například na oblasti výpočetní a datové infrastruktury, kyberbezpečnosti, mezioborové spolupráce, healthware či autorizace identit
 • zajišťujeme také provoz a rozvoj IT služeb, kompletní správu páteřní počítačové sítě a pečujeme o výpočetní servery

Jaké služby univerzitě poskytujeme?

 • ekonomicko-správní informační systémy
 • služby datových a hlasových sítí, podpora náročných výpočtů a velkokapacitních úložišť
 • knihovní systémy a elektronické informační zdroje
 • provoz počítačových studoven a zajištění bezpečného kyberprostředí
 • webovou prezentaci MU, jejích fakult dalších součástí
 • celouniverzitní nákupy a distribuce softwaru a technického vybavení
 • řízení lokálních center výpočetní techniky na fakultách MU

Celkový přehled a podrobnější informace najdete v katalogu IT služeb.

Jaké jsou naše výzkumné priority?

 • zpracování velkých dat a rozsáhlých výpočtů (centrum CERIT-SC)
 • výzkum a vývoj v aktuálních oblastech kyberbezpečnosti (centrum C4e a CSIRT-MU)
 • certifikační a autorizační infrastruktura ELIXIR AAI
 • rozvoj systému MeDiMed – sdílení medicínských obrazových informací
 • spolupráce se sdružením CESNET (optické sítě, virtuální prostředí pro spolupráci)
 • rozvoj a vývoj informačních systémů a digitálních knihoven univerzity i národní komunity

Další informace najdete v sekci věda a výzkum.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info