Michaela Capandová: Chci vnést laboratorní zkušenost do světa administrativy okolo vědy

29. 3. 2023

Bez popisku

Na ÚVT se řadí mezi nováčky, rozhodně ale není benjamínkem ve výzkumu, kterému se intenzivně věnuje řadu let v rámci svého doktorského studia na Lékařské fakultě. Naše kolegyně Michaela Capandová je držitelkou Open Science grantu ORION – a především pro své zkušenosti z vědecké praxe se stala novou posilou v týmu EOSC CZ Sekretariátu. Nás zajímalo, v čem vidí svůj potenciál v aktivitách týkajících se otevřené vědy a jestli má jako žena vědkyně stejné podmínky a možnosti pro svůj výzkum jako muži.

Míšo, vím o tobě, že se věnuješ vývoji buněčných elementů a biomateriálů pro tkáňové inženýrství. Zároveň ses nedávno stala posilou týmu EOSC CZ Sekretariátu. Co inspirovalo vědkyni v oblasti biomedicíny, aby šla pracovat na ÚVT?

Krátkou odpověď, nebo dlouhou? Zvolím střední. Věnovala jsem se vývoji buněčných elementů a biomateriálů pro inženýrování tkání plic především v rámci svého doktorského studia na Lékařské fakultě MU v době před mateřskou dovolenou.

Už v té době jsem se zajímala o otevřenou vědu. A těsně před tím, než jsem si dala tříletou pauzu na mateřské, jsem získala Open Science grant ORION. A řekněme, že díky propojení vědy v laboratoři a otevřené vědy (nejprve) na papíře jsem teď tady na ÚVT. Abych trochu té otevřené vědy vnesla do laboratoří, a hlavně i naopak – abych trochu té laboratorní zkušenosti vnesla na papír a do světa administrativy okolo vědy.

Vědkyní, respektive žen na ÚVT je stále méně než mužů. Vnímáš v této oblasti nějaké faktory, které ovlivňují tvou spolu/práci s ostatními odborníky na pracovišti?

Vlastně ani nemám pocit, že by můj gender jakkoli ovlivňoval spolupráci s ostatními kolegy na ÚVT. Já ve skutečnosti na chodbách potkávám snad podobné množství mužů a žen! Myslím ale, že je to možná tím, že ženy častěji odbíhají na toaletu a moje kancelář je doslova hned vedle (smích).


„Chtěla bych trochu té laboratorní zkušenosti vnést na papír a do světa administrativy okolo vědy.“


Jaký má význam EOSC CZ pro českou vědeckou komunitu a čím pro ně přispívá – nebo bude přispívat – sekretariát, jehož jsi součástí?

EOSC CZ má význam pro českou vědeckou komunitu obrovský! Především tedy bude mít, až se nám podaří všechny procesy uvést do pohybu a vytvořit celou infrastrukturu okolo EOSC CZ a komplementárních projektů.

EOSC CZ se zabývá především daty, prací s daty a jejich celkovým managementem. Nahlíží na data jako na zcela zásadní výsledek vědecké práce a snaží se naplnit principy FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Jakmile budou všechna data, která vznikají ve vědeckých laboratořích, FAIR, život vědce – a teď narážím především na data munging – se dost zásadně změní. Bude se moct více věnovat výzkumu něčeho nového, namísto babrání se v nedohledatelných výsledcích.

V čem už teď (po krátké době od nástupu) vidíš možnosti přínosu tvé práce pro EOSC CZ?

Vnímám poměrně velkou propast mezi světem administrativy a vědou, co se dělá dnem i nocí v laboratořích. Vnímám také, že je na ÚVT spousta lidí, kteří mají víru v to, že tato propast se s dostatkem investovaného úsilí a času zmenší na nutné minimum. A EOSC CZ je tu samozřejmě pro vědu a pro všechny, kdo tu vědu dělají. A má role, můj přínos? Vhled někoho, kdo ví, jak to v takové laboratoři vypadá, s čím se vědec na každodenní bázi potýká. Tím můžu přispět velmi instantně.

Bez popisku

Jakou máš zatím zkušenost s ÚVT jako se zaměstnavatelem – pro tebe jako pro matku malého dítěte? Vychází ti vstříc? A jak? Vnímáš, že to je standardem, nebo dokážeš porovnat ze svých zkušeností (ale například i ze svého okolí/od známých atd.), že to bývá mnohdy jinak.

Moje zkušenost s ÚVT jako zaměstnavatelem je prozatím veskrze pozitivní. Především mi vyhovuje možnost částečného úvazku. Moje dítě se totiž z kapacitních důvodů nedostalo do státní školky, navštěvuje tedy dětskou skupinu, a to jen tři dny v týdnu. A jsou to přesně ty tři dny v týdnu, kdy já tím pádem můžu pracovat. A v tomto mi ústav vyšel zcela vstříc.

V mém okolí se vyskytuje spousta pracujících matek, ale je pravdou, že většina z nich pracuje také na částečný úvazek. Takže už to dnes, zdá se, začíná být vcelku standard. Myslím, že nastolení balancu pracovního a rodinného života je zcela zásadní proto, aby obě tyto dvě složky mohly běžet zároveň – v souladu a plnohodnotně.

Jak se podle tebe mohou podpořit ženy v oblasti vědy a technologií, aby se více zapojily do výzkumu a inovací?

To je poměrně složitá otázka. Vím, že jistá forma podpory žen v oblasti vědy a technologií již existuje. Znám například spoustu grantových výzev, které jsou vypisovány výhradně pro ženy vracející se do vědy po mateřské dovolené. Dále existují třeba výjimky z plnění grantů – až tříleté odklady z důvodu mateřství a podobně.


„Ve skutečnosti jsem jakýkoliv úspěch vždy brala za ten největší.“


Jaký je tvůj největší úspěch v oblasti vědy a jak ti to pomohlo v další kariéře?

Asi nedokážu vyzdvihnout svůj největší úspěch v oblasti vědy. Ve skutečnosti jsem jakýkoliv úspěch vždy brala za ten největší, ať už šlo o nějaké výhry na soutěžních konferencích, nebo třeba o úspěšné obhájení mé práce. Nebo i práce mých SOČ studentek, to jsem vnímala v té době jako velký úspěch. Vcelku zásadní bylo vlastně získání ORION grantu, to mě tak trochu totiž přivedlo sem na ÚVT, ale o tom už jsem mluvila.

Míšo, zvídavá otázka na konec. Jak nejraději trávíš čas, když se zrovna nevěnuješ práci a rodině?

Ráda trávím většinu času někde venku. Ideálně s rodinou a ve skalách. A když to není ve skalách, tak alespoň na horách, kopcích nebo dostatečně velkých pláních či v lesích.


Mgr. Michaela Capandová

Je vědkyní oceněnou grantem ORION se zázemím v biochemii a biomedicínských vědách. Momentálně se jako metodička Open Science zaměřuje na vývoj a implementaci European Open Science Cloud (EOSC) na národní úrovni.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info