Projekťák Jindřich Zechmeister: Na ÚVT mě přilákala možnost vyzkoušet si nové technologie

31. 5. 2022

Bez popisku

Jindra přišel na divizi IT služeb na pozici projektového manažera před více jak půl rokem s cílem posílit tým PMO a vést a zdárně řídit projekty. Ačkoli působí také ve vedení společnosti Zoner, k nám na ÚVT ho přivedla možnost vyzkoušet si nové technologie a zajímavá témata projektů.

Jindro, dokázal sis před rokem představit, že bys pracoval na akademické půdě?

Nedokázal, protože vnitřně mám univerzitu spojenou především s výukou. A to určitě není moje profesní ambice, ani jsem o tom nikdy neuvažoval. O existenci ÚVT jsem dříve nevěděl, takže jsem ani netušil, že se podobná možnost může naskytnout.

Hlad po lidech je na pracovním trhu stále znát, inzerátů nabízejících možnost práce je obrovské množství. Čím tě zaujala nabídka právě ÚVT? Co bylo to „něco“, díky čemu sis řekl, že do toho jdeš?

Na univerzitě mám řadu kamarádů, kteří jsou s prostředím spokojeni. MUNI jsem vždy vnímal jako prestižního zaměstnavatele a ústav mě zaujal možností zkráceného úvazku. Motivací pro mě bylo si dokázat, že mohu pracovat na univerzitě – a chuť vyzkoušet toto prostředí a kulturu organizace.


„Motivací pro mě bylo si dokázat, že mohu pracovat na univerzitě – a chuť vyzkoušet toto prostředí a kulturu organizace.“


Jsi na pozici projektového manažera – co taková práce na ÚVT obnáší?

Definice práce projektového manažera se většinou skládá z výčtu činností, které má na starosti. Těch je opravdu mnoho a nejde pouze o administraci a organizaci setkání týmu, ale zejména o komunikaci se všemi zúčastněnými stranami a hlídání mnoha aspektů, které mají na projekt vliv. Na cestě k cíli číhá mnoho nástrah, které mohou projekt pohřbít, a až překvapivě vysoké procento projektů se vůbec nedokončí (myšleno obecně).

Nejvíce se mi líbí definice tvrdící, že řízení projektu manažerem výrazně přispívá k vyšší pravděpodobnosti jeho úspěchu. Tím se myslí splnění cíle v podobě, kterou jsme definovali na začátku projektu.

Jaké projekty aktuálně vedeš?

Kromě nedávno dokončeného Data Warehouse mám aktuálně svěřeny další čtyři projekty. Podobné zaměření na zpracování dat má projekt Data Lake pro provozní záznamy, který chce záznamy sjednotit, zlepšit jejich vyhodnocení a ušetřit cenné zdroje. Výsledkem projektu Upgrade a konsolidace Active Directory MUNI bude technologický upgrade této zásadní komponenty a sloučení fragmentovaných AD serverů.

Od svého nástupu také pracuji na projektu Řízení Secrets k univerzitním službám, který má za cíl vytvořit koncept správy, využívání a řízení přístupových údajů (secrets) na univerzitě v obecné formě, kterou mohou přejmout i ostatní. Posledním projektem je pak vytvoření platformy SMART, která bude sloužit pro automatizaci správy IT služeb a umožní delegaci určitých úkonů.

Dokázal bys jednoduše popsat, o čem je dokončený projekt Datawarehouse?

Projekt samotný je zajímavý využitím cloudu a zkušeného externího dodavatele. Data Warehouse, který díky projektu vznikl, slouží pro podporu rozhodování a výuky. Jeho úkolem je zpracovat, agregovat a propojit data, která mají něco společného. Výsledný report odpovídá na otázky, které jsme předtím nebyli schopni zodpovědět.

Při svém půlúvazku v soukromé firmě a půlúvazku na ÚVT máš ideální pozici, kdy můžeš srovnávat obě prostředí a jaká mají svá specifika. Dokázal bys vypíchnout zásadnějš rozdíly?

Hlavní rozdíl vidím v rozsahu poskytovaných služeb, který je na ÚVT enormní. Není možné vybrat si konkrétní zaměření a tomu se věnovat, je nutné uspokojit široké portfolium služeb, čemuž odpovídá i rozpočet. Na ÚVT také oceňuji nejvyšší ambice stran řízení a poskytování služeb. Také mě překvapilo, jaké technologie, nástroje a metodiky ústav používá, protože nejsou v privátním sektoru zdaleka pravidlem. Hlavní nevýhodou univerzitního prostředí oproti soukromému je zejména vyšší míra byrokracie a formalizace.


„Překvapilo mě, jaké technologie, nástroje a metodiky ústav používá, protože nejsou v privátním sektoru zdaleka pravidlem.“


Co bys doporučil svým případným budoucím kolegům, pokud by váhali nad tím se na ÚVT o nějakou vypsanou pozici ucházet?

Doporučil bych jim, aby se nebáli pozici vyzkoušet a aby neuvažovali o univerzitě pouze jako o místu, kde probíhá výuka. Při takovém rozhodování není možné vycházet ze zkušeností z dob studia, protože tehdy člověk vnímá univerzitu jinak. Zdůraznil bych, že univerzita je překvapivě moderní pracoviště.

Jsi absolventem oboru hospodářská politika a správa z ekonomicko-správní fakulty MU. Jak ses dostal ke své nynější práci v IT sféře?

K oblasti IT jsem vždy tíhnul a v době studia na ESF jsem už pracoval na současné pozici v oboru IT security. Během studentských let jsem si přivydělával jako bedňák, první práce na plný úvazek byla v executive search firmě. A pak jsem se menší oklikou dostal do ZONERu, kde jsem už 12 let. Studium na ESF bylo zajímavé a oblast ekonomie a veřejné správy mě dodnes zajímá. Ke změně oboru mi však chyběla odvaha – a vlastně i dostatečná motivace, takže se stále držím oblasti IT.

Otázka na odlehčení na závěr – co rád děláš, když zrovna netrávíš svůj čas prací?

Rád vyrazím na procházku či na turistický výlet. Mám rád českou přírodu, zejména hory, takže do nich mířím v létě na dovolenou. Kromě toho navštěvuji metalové koncerty a festivaly. Přítelkyně má stejný hudební vkus, takže jich (k mé radosti) navštívíme za rok hodně. Je to občas náročné na cestování, ale řízení auta mě baví a většinou si u něj i vyčistím hlavu. Mám rád také literaturu faktu, která mi dá nové informace a znalosti, nebo se rád podívám na online kurz.

A když chci úplně vypnout, tak si dopřeji „škopek“ na své oblíbené zahrádce.


Ing. Jindřich Zechmeister

Projektový manažer z Divize IT služeb a zároveň ředitel divize IT zabezpečení ve společnosti ZONER Software. Absolvent oboru Hospodářská politika a správa na Ekonomicko-správní fakultě, který na ÚVT vede řadu projektů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info