Získali jsme úspěšně
HR Excellence in Research

Cíle a harmonogram
Bez popisku

Získali jsme prestižní ocenění HR Award, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resource Strategy for Researchers). Ta vychází z principů zakotvených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Jedná se o doporučení Evropské komise č. 2005/251/ES, které zavazuje výzkumné instituce k vytváření kvalitních pracovních podmínek, profesnímu rozvoji a transparentním postupům při přijímání výzkumných i nevědeckých pracovníků.

Primárním posláním HR Award je tak zlepšení prostředí pro výzkumné a akademické pracovníky. Na ústavu však tyto cíle a aktivity pojímáme šířeji. Chceme proto upevnit principy rovného zacházení a zlepšit pracovní prostředí tak, aby bylo atraktivní, příjemné a motivující pro všechny zaměstnance (včetně těch, kteří pracují na dohodu).

Pro podporu této myšlenky jsme také zorganizovali celoústavní setkání, kde jsme všem pracovníkům přiblížili téma HR Award (prezentace k nahlédnutí zde) s následnou diskuzí. Spolu s tím jsme také představili dotazníkové šetření a dále podnikli i další aktivity, které najdete tady.

Nejen díky těmto krokům a aktivitám jsme pak začátkem července 2021 obdrželi ocenění HR Award!

Přínosy implementace personální strategie HRS4R

  • Zvýšení prestiže a atraktivity ústavu pro výzkumné i nevědecké pracovníky
  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje
  • Vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru ve všech oblastech 
  • Záruka transparentního náboru a výběru nových pracovníků
  • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru
  • Podpora rozvoje profesního růstu všech pracovníků
  • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací
  • Získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů pro podporu výzkumu

Harmonogram

ZAHÁJENÍ
Podání Endorsement Letter 20.02.2020
Provedení interní GAP analýzy a příprava akčního plánu (AP) 05/2020–02/2021
Odeslání GAP analýzy a AP na Evropskou komisi do 26.02.2021
Předpokládané udělení ocenění HR Award 04–05/2021​
IMPLEMENTACE 2021–2026
Implementace kroků AP po získání ocenění HRS4R po získání HR Award
Vnitřní hodnocení původní GAP analýzy a AP 2 roky po získání ocenění
Vnější hodnocení Evropskou komisí 3 roky po vnitřním hodnocení

Podívejte se, jaké další kroky a aktivity jsme v rámci získání HR Award podnikli.

Výstupy a dokumenty

Počáteční fáze

Výstupy z akcí ÚVT

Dostupné pouze pro zaměstnance ÚVT

Implementační fáze

Etické a profesní aspekty

Etické a profesní aspekty

Nábor a výběr

Nábor a výběr

Pracovní podmínky a sociální jistoty

Pracovní podmínky a sociální jistoty

Vzdělávání a rozvoj

Vzdělávání a rozvoj

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info