Připravujeme se na získání HR Award

20. 2. 2020

Po měsících příprav jsme postoupili k dalšímu kroku získání HR Award – prestižního ocenění, o které usilujeme společně s dalšími pracovišti a fakultami Masarykovy univerzity. Cílem této aktivity je zlepšení pracovního a lidského prostředí na MUNI a upevnění principů rovného zacházení se všemi zaměstnanci.

Pracovní skupina HR Award v tuto chvíli za ÚVT podala oficiální přihlášku. V pondělí 24. února také spustíme dotazníkový průzkum pro naše zaměstnance s cílem zjistit aktuální stav vnímání pracovního prostředí a jednotlivé aspekty zaměstnání na ústavu.

„Přestože primárním posláním HR Award má být zlepšení prostředí pro výzkumné a akademické pracovníky, na ÚVT nechci kategorie pracovníků rozlišovat a cílem našeho zapojení je příjemné a motivující prostředí pro všechny zaměstnance,“ říká ředitel ústavu Luděk Matyska.

Bližší informace o projektu HR Award na ÚVT najdete zde.

Více článků

Přehled všech článků