Strategický záměr ÚVT
na léta 2021–2028

Strategický záměr ÚVT 2021–2028 (pdf)

Preambule

Strategický záměr ÚVT vychází ze Strategického záměru MU a v řadě oblastí implicitně přebírá cíle i priority bez jejich explicitního uvedení v tomto dokumentu. V kontrastu ke Strategickému záměru MU je vlastní strategický záměr ÚVT výrazně konkrétnější a obsáhlejší na úrovni strategických cílů, naopak opatření jsou zpravidla stručnější.

Ústav takto reflektuje situaci v oblasti informačních technologií a jejich nasazení, kdy je nezbytné počítat s rychlou obměnou konkrétních technologií a způsobu jejich nasazení; nemá proto zpravidla smysl u dlouhodobých plánů jít do příliš konkrétních (technologických) opatření, neboť ta se budou zcela jistě měnit.

Je proto rovněž nezbytné – i přes stále poměrně vysokou míru použité abstrakce – počítat s tím, že zejména v oblasti IT profesionálního zázemí dojde k výrazným změnám a Strategický záměr ÚVT bude nutné odpovídajícím způsobem pravidelně modifikovat.

Na druhou stranu představuje Strategický záměr ÚVT (v kontextu Strategického záměru MU) jasný plán dalšího rozvoje ÚVT MU s cílem udržet a dále posílit jeho roli špičkového pracoviště zajišťujícího expertní profesionální IT zázemí univerzitě a postupně vytvořit mezinárodně viditelné a uznávané pracoviště ve strategických oblastech výzkumu a vývoje, v tomto dokumentu explicitně popsaných. Současně ÚVT chce držet roli klíčového partnera v oblasti kyberbezpečnosti, budování EOSC a Open Science prostředí v rámci ČR i EU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info