Strategický záměr ÚVT na léta 2021–2028

Personální řízení a rozvoj zaměstnanců

Strategické cíle

4.1 Být atraktivním zaměstnavatelem pro špičkové vědce i IT profesionály s otevřenou personální politikou s odpovídajícími procesy personálního řízení a motivací k excelentnímu výkonu.

4.2 Kontinuálně kultivované interní prostředí, které je pro zaměstnance motivující ve smyslu identifikace se zaměstnavatelem, aktivním podílení se na propagaci ÚVT a jeho činností.

Klíčové výsledky a indikátory

4.i Získané a dlouhodobě udržené ocenění HR Award.

4.ii Zvýšit podíl zahraničních výzkumných i nevýzkumných pracovníků na ÚVT, zvýšení počtu pracovníků se zkušeností s pobytem v zahraničí.

4.iii Zvýšit podíl žen na výzkumných a IT profesionálních pozicích.

4.iv Vytvořený a aktivně využívaný systém onboardingu, se speciálním důrazem na IT profesionály.

4.v Zavedený a aktivně využívaný kariérní řád pro výzkumné, IT i ne-IT pozice a na něj navázaný interní systém hodnocení všech zaměstnanců.

4.vi Rostoucí míra využívání nástrojů pro podporu skloubení práce a rodinného života (work–life balance).

4.vii Profesionální HR tým, na který se zaměstnanci s důvěrou obracejí se záležitostmi, které potřebují řešit.

Opatření k dosažení cílů

4.a Promo ÚVT směrem k veřejnosti (mimo univerzitu) zahrnující i podobu ÚVT jako zaměstnavatele vhodného pro rodiče, ženy i další znevýhodněné skupiny; aktivní zapojení zaměstnanců do tohoto procesu.

4.b Zavedení mentoringu.

4.c Transparentní pracovní inzerce včetně uvádění mzdy, počtu volných míst, kariérních příležitostí a informací o procesu výběrového řízení.

4.d Zavedení dvojjazyčné interní komunikace, podpora rozvoje jazykových znalostí zaměstnanců.

4.e Založení interního fóra pro rodiče pro sdílení zkušeností v oblasti skloubení rodiny a práce na ÚVT, interní promo existujících možností skloubení práce a rodiny na ÚVT.

4.f Kontinuální vylepšování systému vnitřního hodnocení zaměstnanců, flexibilní intervaly ve vazbě na pracovní pozice; aktivní spolupráce při rozvoji IT podpory systému hodnocení.

4.g Zavedení systému interního vzdělávání, a to jak v odborných, tak zejména soft znalostech; využití e-learningových kurzů a školení; vytvoření specifického vzdělávacího programu pro vedoucí pracovníky (zejména střední management); vytvoření interních workshopů pro členy výběrových komisí.

4.h Vytvoření srozumitelného a jednoduchého procesu pro podávání stížností ze strany zaměstnanců a aktivní využívání informací, podnětů a získaných dat od zaměstnanců pro zlepšování a řešení pracovního prostředí i individuálních problémů.

Zpět na rozcestník

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info