Strategický záměr ÚVT na léta 2021–2028

Výuka a vzdělávání

Strategické cíle

1.1 ÚVT se stane významnou součástí vzdělávacího prostředí mu se speciálním zaměřením na IT profesní vzdělávání, pokročilou správu dat a rovněž vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti.

Klíčové výsledky a indikátory

1.i ÚVT je vnímáno jako expertní pracoviště aktivně sdílející své zkušenosti.

1.ii ÚVT nabízí přednášky, samostatné kurzy i větší vzdělávací bloky v rámci univerzity i externím zájemcům či institucím.

1.iii ÚVT poskytuje studentům v průběhu studia stáže a možnosti aktivního zapojení přímo do vývoje a správy ICT infrastruktury a dat i do výzkumu ve strategických oblastech, a to včetně zapojení do přípravy politik a zázemí pro Open Science.

1.iv Zaměstnanci ÚVT vedou bakalářské a magisterské práce, zejména, ale nikoliv výhradně studentů FI MU (co nejširší pokrytí výzkumných i IT profesionálních oblastí ústavu).

1.v ÚVT nabízí a rozšiřuje specifické IT vzdělávání pro veřejnost, veřejný a soukromý sektor, se zaměřením na kyberbezpečnost, IT infrastrukturu a společné IT a vědecké služby.

Opatření k dosažení cílů

1.a ÚVT se stane garantem IT části společného univerzitního základu a bude pečovat o digitální kompetence studentů, pracovníků mu i účastníků kurzů celoživotního vzdělávání ve spolupráci s ostatními součástmi mu.

1.b ÚVT bude úžeji spolupracovat na výuce digitálních kompetencí se soukromým sektorem a dalšími neakademickými institucemi.

1.c Průběžná komunikace s garanty studijních programů, specificky v případě profesního IT zaměření, ohledně možností stáží, nabídek témat závěrečných prací i spolupráce na konkrétních přednáškách nebo jejich částech.

1.d Cílená podpora moderních přístupů k výuce nad špičkovou infrastrukturou a poskytování odpovídajícího zázemí a služeb, včetně podpory různých forem distanční výuky (digitální simulace, virtuální experimenty apod.).

Zpět na rozcestník

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info