Strategický záměr ÚVT na léta 2021–2028

Vnitřní kultura a společenské působení

Strategické cíle

3.1 Aktivní nabídka odborných expertíz v IT oblastech, se speciálním důrazem na kyberbezpečnost a bezpečné používání AI nástrojů.

3.2 ÚVT se stane partnerem pro zvýšení dostupnosti odborné expertízy univerzity pro širokou veřejnost včetně její srozumitelné prezentace.

3.3 Podpora altruistických iniciativ studentů i zaměstnanců univerzity formou tvorby a provozu vhodných IT platforem a nástrojů; zajištění dlouhodobého provozu alespoň jedné univerzitní platformy pro společenskou diskusi.

Klíčové výsledky a indikátory

3.i ÚVT moderuje diskusi uvnitř odborné univerzitní IT komunity a podporuje její vzájemné poznávání se s uživateli; pozitivně přispívá ke kultivaci tohoto vztahu.

3.ii ÚVT aplikuje výzkumné postupy z oblasti práce s daty a zkušenost se zpracováním uživatelských požadavků pro srozumitelnou prezentaci klíčových informací k celospolečenským otázkám.

3.iii CPS se postupně transformuje na místo setkávání studentů a prostředí, které umožní ve spolupráci s knihovnami působit jako otevřená veřejná platforma pro komunikaci společenských témat a hodnocení jejich ohlasu.

Opatření k dosažení cílů

3.a Vytvoření komunikační strategie a strategie popularizace vědy i profesionálních IT odborností ÚVT zahrnující veřejná a sociální média včetně těch lokálních.

3.b Prohloubení komunikace uvnitř IT komunity, organizace vzdělávacích workshopů, péče o kvalitu poskytovaných služeb, komunikace témat komunity a její profesní identity univerzitní veřejnosti.

3.c Důraz na vnitrouniverzitní publicitu aktivit v oblasti IT nástrojů, s nimi svázaných postupů a jejich prezentace ve vztahu k úspěšnému plnění primárních úkolů univerzity.

3.d Prohloubení srozumitelného informování o novinkách a změnách v oblasti IT nástrojů, spolupracovnících „za nimi“ a péče o další zlepšování této komunikace.

3.e Ve spolupráci se studentskou veřejností otevřeme CPS i jako místo vhodné k veřejné diskusi. Nejprve k odborným tématům ICT, následně k ostatním oblastem; koncepční propojení s plánovaným kulturně–společenským centrem MU.

3.f Spolupráce s regionální a komunální správou a samosprávou (především Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem) na využití expertizy v oblasti zpracování dat při vyhodnocování účinnosti komunikace s veřejností, předkládání expertních pohledů apod.

3.g ÚVT podpoří rozvoj tématu Open Science a s ním souvisejícími Open koncepty z veřejné (Open Data) i soukromé sféry (Open Innovation) jako nové formy pokročilé komunikace a vizualizace vědeckých a odborných témat pro širší veřejnost, veřejnou správu a průmysl (rozvoj infrastruktury pro vědeckou diplomacii).

Zpět na rozcestník

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info