Strategický záměr ÚVT na léta 2021–2028

Správa instituce a infrastruktura

Strategické cíle

6.1 Nejpozději v roce 2028 působit ve vlastním univerzitním objektu, moderní budově splňující standardy významného IT pracoviště a atraktivního zaměstnavatele v oblasti IT a souvisejícího aplikovaného výzkumu.

6.2 Zajistit vysoce robustní a výkonné IT zázemí univerzity dislokací do tří geograficky oddělených lokalit.

6.3 Vyvinout a implementovat strategii dlouhodobě udržitelného rozvoje e-infrastruktury univerzity, se zapojením všech jejích součástí.

6.4 Poskytnout dobře strukturované datové úložiště (warehouse) pro ukládání dat z provozu univerzity a jejích budov, provozovat prostředí a nástroje, které umožňují takto shromážděná data průběžně vyhodnocovat pro potřeby informovaného řízení provozu budov a dalšího majetku univerzity.

Klíčové výsledky a indikátory

6.i Vybudování moderního počítačového sálu v UKB (FarmaHub), splňujícího současné i očekávané budoucí bezpečnostní, kapacitní a ekologické standardy, s důrazem na ekologický provoz energeticky náročného zařízení.

6.ii Vybudování moderního počítačového sálu v rámci rekonstrukce a dostavby areálu Botanická.

6.iii Vytvořit, rozvíjet a poskytovat warehouse, metodiku a nástroje pro zpracování dát s využitím AI principů pro systémy řízení provozu budov.

Zpět na rozcestník

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info