Zaměření výzkumu

Výzkum a vývoj komunikační infrastruktury na MU probíhá zejména v následujících oblastech: 

  • počítačové a komunikační sítě
  • výpočetní a datové infrastruktury
  • bezpečnost počítačových systémů a sítí
  • systémy a prostředí pro spolupráci
  • informační systémy včetně digitálních knihoven.

 

Interdisciplinární výzkum ve spolupráci s uživatelskými skupinami reaguje na potřeby vědeckých skupin z univerzity i mimo ni. Vědci vystupují nejen jako odběratelé služeb, ale zejména jako partneři při výzkumu a v produkčním nasazení jeho výsledků. Vznikají skupiny pracovníků projektu CERIT-SC, studentů a členů jiných institucí, které pracují na řešení specifických problémů dané uživatelské komunity vyžadujících netriviální podporu e-infrastruktury. 

Významná část výzkumu na ÚVT probíhá v Českém centru excelence pro kybernetickou kriminalitu C4eTo vzniklo na základě dlouhodobé spolupráce vědců z různých oborů věnujících se problematice kybernetické kriminality a bezpečnosti.