Výzkumná centra

Na Ústavu výpočetní techniky působí následující odborná výzkumná pracoviště:

  • Centrum CERIT-SC 
    je národním centrem poskytujícím flexibilní úložné a výpočetní kapacity a související služby, s důrazem na exprimentální využití. Uživatelé centra CERIT-SC vystupují nejen jako odběratelé služeb, ale zejména jako partneři při výzkumu a produkčním nasazení jeho výsledků. Vznikají skupiny pracovníků CERIT-SC, studentů a členů jiných institucí, které pracují na řešení specifických problémů dané uživatelské komunity vyžadujících netriviální podporu e-infrastruktury.
    Centrum CERIT-SC úzce spolupracuje s Fakultou informatiky i dalšími součástmi MU a zaměřuje se specificky na zapojení studentů bakalářského, magisterského a zejména PhD studia. V centru působí školitelé i konzultanti doktorského studia, jejichž prostřednictvím se studenti bezprostředně zapojují do relevantních oblastí výzkumu úzce navázaného na konkrétní problémy ze všech vědních oborů a s výhledem praktického využití jak v centru, tak i v dalších lokalitách v ČR i zahraničí...

  • Centrum excelence pro kyberkriminalitu C4e
    je akademické expertní centrum, které se zaměřuje na excelentní výzkum, vývoj a vzdělávání v oblastech kybernetické kriminality, kyberbezpečnosti a ochrany kritických informačních infrastruktur.Vzniklo na základě dlouhodobé spolupráce vědců z různých oborů věnujících se problematice kybernetické kriminality a bezpečnosti.