Top 10 úspěchů ÚVT za rok 2020

26. 7. 2021

Výzkum zaměřený na hledání léku proti covid-19 nebo úspěšné aplikace e-prezenčka a e-výpůjčka. Jaký byl pro ÚVT rok 2020? Podívejte se na naše top výzkumné a další aktivity za rok 2020, na kterých jsme přímo pracovali nebo se spolupodíleli.

#1 Nárůst využívání technologií MS Office 365 o 406 %

Nasazení a využití nástrojů Microsoft Office 365 v roce 2020 výrazně ovlivnil především přechod univerzity do distančního režimu kvůli opatřením způsobených pandemií covid-19. Zaznamenali jsme tak nárůst využívání Office 365 až o 406 %.

#2 Úspěšný koncept virtuální serverovny

Vytvořili jsme koncept „virtuální serverovny”, která umožňuje konsolidaci serverové infrastruktury fakult do našeho centrálního prostředí. Řešení pilotně využila Filozofická fakulta, jejíž výpočetní a datovou infrastrukturu jsme úspěšně přenesli do naší virtuální infrastruktury.

#3 Zapojení nových pracovišť do infrastruktury MU

Zajistili jsme kompletní síťové zázemí pro nově připojenou Farmaceutickou fakultu a pro nové Simulační centrum Lékařské fakulty včetně integrace připojení speciálních simulačních technologií. Stejný standard jsme poskytli také našim novým prostorám a třem dalším pavilonům univerzitního kampusu.

#4 Výzkum zaměřený na hledání léku proti covid-19

Zapojili jsme umělou inteligenci a principy strojového učení do vyhledávání účinného léčiva proti covid-19. Ve spolupráci s Loschmidt Laboratories, centrem RECETOX a FNUSA-ICRC jsme pomocí vlastního dříve vyvinutého softwaru CoverDock otestovali více než 4 tisíce běžně dostupných léčiv a vytipovali několik dříve schválených léků s potenciálem blokovat vazbu viru na lidskou hostitelskou buňku.

#5 Studium vlivů prostředí na lidské zdraví

Zahájili jsme H2020 projekt CETOCOEN Excellence, jehož záměrem je založení Evropského centra excelence v environmentálních medicínských vědách. Naše centrum CERIT-SC je partnerem projektu a poskytuje potřebnou IT odbornost. Cílem je ve spolupráci s centrem RECETOX nachystat pokročilé prostředí pro online zpracování a uchovávání obrovského množství dat.

#6 Kurzy kyberbezpečnosti pro IT profesionály

Vytvořili jsme ojedinělé kurzy kyberbezpečnosti pro IT odborníky ve spolupráci s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie (NAKIT). Masarykova univerzita tím mimo jiné naplnila Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky a stala se národním hráčem ve vzdělávání odborníků ve správě IT a kyberbezpečnosti.

#7 Unikátní aplikace e-prezenčka a e-výpůjčka

Po nástupu koronavirové epidemie a uzavření knihoven jsme zprovoznili e-prezenčku pro vzdálený přístup studentů k digitalizované studijní literatuře z fondu knihoven MU. Při podzimní vlně jsme pak ve spolupráci s Ústavem práva a technologií připravili vylepšenou verzi v podobě e-výpůjčky.

#8 Koordinace Open Science na MU

Nastartovali jsme široké spektrum aktivit k zapojení Masarykovy univerzity do světového hnutí za otevřenou vědu. Připravili jsme první verzi návrhu univerzitní Strategie Open Science, uskutečnili sérii školení, workshopů a koordinovali rozvoj služeb na podporu OS.

#9 Portál MU – brána do informačních systémů univerzity

Spustili jsme Portál MU s cílem ulehčit každodenní práci zaměstnanců Masarykovy univerzity. Má sloužit rektorátu, fakultám i dalším pracovištím jako rozcestník a agregační řešení informací z jednotlivých univerzitních webů.

#10 Na cestě k získání HR Award

Zahájili jsme přípravy pro získání HR Award, prestižního ocenění udělovaného evropským výzkumným organizacím. Za tím účelem jsme zorganizovali řadu aktivit včetně celoústavní setkání, kde jsme všem pracovníkům přiblížili téma HR Award.

Chcete se dozvědět víc?

Podívejte se na kompletní seznam našich úspěchů a činností v roce 2020 ve výroční zprávě ÚVT!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info