Přesunuli jsme fakultní online služby do naší infrastruktury

10. 9. 2020

Po letech provozování vlastního datového centra kolegové z Centra informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF) v letošním roce řešili otázku, jak dál pokračovat po skončení životnosti a servisní podpory hardwaru, který dosud používali k zajištění služeb pro uživatele.

Po zvážení různých variant se rozhodli neobnovovat hardware ve svém datovém centru a využít naši nabídku hostování svých serverů a služeb v cloudovém prostředí, které provozujeme na ÚVT. Díky tomu nejen výrazně ušetřili provozní náklady, ale odpadla jim také nutnost nákupu a údržby hardwaru a softwaru.

Vyústění dlouhodobé spolupráce

Na straně ÚVT stáli při přípravě řešení s filozofickou fakultou a samotné migraci Radim Peša a Tomáš Sapák z divize IT infrastruktury. „S kolegy z CIT FF spolupracujeme dlouhodobě a jsme rádi, že se rozhodli využít možností IaaS prostředí provozovaného na ÚVT. Svěření téměř kompletní serverové infrastruktury fakulty do naší péče bereme i jako vyústění naší předchozí spolupráce a projev důvěry ve služby, které poskytujeme,“ uvedl Radim Peša.

Služeb ÚVT využívá celá řada pracovišť napříč univerzitou, ale filozofická fakulta je první, která kompletně zrušila vlastní serverovou infrastrukturu pro uživatelské služby a plně se spolehla na „virtuální serverovny“, které nabízíme.

„Úspěšným dokončením samotné migrace naše spolupráce nekončí. Předpokládáme, že nyní budeme ještě v těsnějším kontaktu než dříve. Kolegům z CIT FF uvolňujeme ruce tím, že přebíráme veškerou starost o hardware serverů, diskových úložišť a související virtualizační softwarové vrstvy, které jsou společné pro všechny provozované servery a služby,“ doplnil Peša.

Péče o samotné služby, mezi kterými jsou například fakultní pošta, e-learningový systém ELF či digitální knihovna, tak zůstává v kompetenci odborníků CIT FF, kteří znají nejlépe specifika svých uživatelů a jejich požadavků.

Výhodné řešení pro fakultu

Při samotné migraci, která se uskutečnila během jara a léta tohoto roku, jsme na sdílenou infrastrukturu provozovanou na ÚVT přesunuli z FF celkem 46 virtuálních serverů včetně 25 TB dat. Uživatelů jako takových se tento přesun přitom nijak nedotkl, všechny akce jsme provedli na pozadí bez dopadu na dostupnost poskytovaných služeb

„Pro fakultu a univerzitu jde o pozitivní změnu v mnoha ohledech. Šetří provozní náklady – centralizovaná infrastruktura stojí méně prostředků než několik datacenter na různých pracovištích univerzity; snižuje nutné investice a administrativu – odpadá nutnost nákupu softwaru a hardwaru na několika různých hospodářských střediscích; zvyšuje kvalitu správy – v jednom velkém univerzitním centru vzniká know-how, které není reálné získat a dlouhodobě udržet ve variantě mnoha decentralizovaných datacenter,​“ vysvětluje přístup filozofické fakulty Daniel Mikšík, vedoucí CIT FF.

46 virtuálních serverů

25 TB dat

Přes 4 miliony korun

ušetřených financí na koupi hardwaru pro fakultu

V případě, že vás zajímají možnosti hostování serverů a služeb na ÚVT, popřípadě byste chtěli například vaše pracoviště také zařadit pod naši virtuální správu, kontaktujte nás na adrese vmadm@ics.muni.cz.

Přečtěte si také článek od našich kolegů z CIT FF.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info