Masarykova univerzita posílí kapacity bezpečnostních operačních středisek ve střední a východní Evropě

31. 10. 2023

Bez popisku

Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity (ICS MUNI) začal realizovat nový projekt spolufinancovaný z EU programu Digitální Evropa, jehož cílem je zlepšit kapacity v oblasti kybernetické bezpečnosti na evropských univerzitách. Tříletý projekt s akronymem SOCCER koordinuje krakovská AGH univerzita. Projekt spojuje devět partnerů z pěti zemí střední a východní Evropy včetně ICS MUNI a zaměřuje se na rozvoj bezpečnostních operačních center SOC (z anglického Security Opearations Centre), která mají zajistit bezpečnější kyberprostor pro studující a zaměstnance vysokých škol. Zapojení do tohoto strategického projektu svědčí o silném odhodlání Masarykovy univerzity ochránit citlivá data a výsledky výzkumu. Bezpečný kyberprostor na Masarykově univerzitě je zajištěn díky dlouhodobému společnému úsilí Ústavu výpočetní techniky (ICS MUNI) a Fakulty informatiky (FI MUNI).

Žijeme v době dat, kdy informace a data představují cennou komoditu, kterou je třeba chránit. Ochrana dat je zásadní pro zachování soukromí, dodržování předpisů, podporu inovací, a hlavně pro zachování důvěry a blahobytu společnosti. „Všechna vědecká data jsou dnes uložena elektronicky a za některými soubory dat se často skrývají produkty mnohaleté práce celých výzkumných týmu a obsahují mnoho hodin práce na vzácných a drahých přístrojích. Moderní univerzity a výzkumné instituce po celém světě, Masarykovu univerzitu nevyjímaje, proto zavádějí robustní opatření na ochranu dat a rozvíjejí vlastní bezpečnostní operační centra, která mají za úkol chránit výsledky výzkumu a citlivé osobní údaje,“ vysvětluje ředitel ICS MUNI Jan Mysliveček.

Stále existují lidé, kteří si důležitost kybernetické bezpečnosti uvědomují až ve chvíli, kdy přijdou o nějaká důležitá data nebo peníze. Pokud týmy kybernetické bezpečnosti dělají svou práci dobře, lidé si většinou ani nevšimnou, že existují. „Úspěch týmu kybernetické bezpečnosti závisí z velké části na kyberbezpečnostní gramotnosti uživatelů sítě – v našem případě na studujících a zaměstnancích Masarykovy univerzity. Kromě profesního rozvoje členů našeho kyberbezpečnostního týmu budeme usilovat i o zvyšování kyberbezpečnostní gramotnosti našich uživatelů,“ vysvětluje vedoucí oddělení kybernetické bezpečnosti CSIRT-MU Tomáš Plesník z Ústavu výpočetní techniky.

V roce 2022 došlo v sektoru vzdělávání k ohromujícímu 44% nárůstu kybernetických útoků, což ze vzdělávacího sektoru učinilo nejvíce zasažené odvětví v průběhu celého roku. Masarykova univerzita není výjimkou, nejmodernější a nejprogresivnější česká univerzita čelí kybernetickým útokům téměř denně. „V poslední době kybernetické útoky rostly nejen co do počtu, ale také co do úrovně jejich sofistikovanosti. Kybernetičtí útočníci se nevyhýbají ani akademickému sektoru či nemocnicím, proto musíme být připraveni,“ říká Tomáš Plesník.

Projekt SOCCER posílí kyberbezpečnost a celkovou odolnost evropské akademické obce tím, že podpoří rozvoj profesních dovedností a posílí kapacity bezpečnostních operačních center v akademickém sektoru. Partneři projektu spojí své síly, aby zajistili lepší monitorování, detekci a reakci na kybernetické útoky a hrozby, včetně sdílení znalostí a informací o kybernetických hrozbách prostřednictvím sdílených databází zranitelnosti. Partneři projektu budou využívat nejmodernějších technologií umělé inteligence a strojového učení. K dispozici budou mít vysoký výpočetní výkon, který otevře nové cesty k inovacím a celkovému zlepšení automatické detekce škodlivých kybernetických aktivit. Dalším důležitým cílem tohoto projektu je popularizace oboru kyberbezpečnosti a budování povědomí o bezpečnostních operačních centrech. Pro uchránění kyberprostoru je potřeba vybudovat kritickou masu dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti napříč akademickou obcí, protože každý člen akademické a výzkumné obce přispívá svým chováním k bezpečnějšímu kyberprostoru.

Projektové konsorcium spojuje partnery z pěti zemí včetně Polska, České republiky, Slovenska, Estonska a Litvy. Česká republika je zastoupena třemi partnery, mezi nimi je Masarykova univerzita (MU) s týmem kybernetické bezpečnosti CSIRT-MUÚstavu výpočetní techniky (ICS MUNI), Univerzita Tomáše Bati (UTB) a Česká vzdělávací a vědecká síť (CESNET).

Bez popisku

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Digital Europe. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info