Martin Jakubička: Nejvíce mě bavilo, když jsem viděl užitek z odvedené práce

28. 5. 2021

Bez popisku

Covidové aplikace pro univerzitu nemalou měrou pomohly a pomáhají se zvládnutím epidemické situace. Co všechno stálo za jejich vznikem a co bylo nejdůležitější pro jejich úspěšné zavedení? O to se s námi podělil Martin Jakubička, šéf oddělení Koordinace projektů a komunikace a zástupce vedoucího Divize Informačních systémů, který se svým týme aplikace vyvíjel.

Můžeš na začátek trochu přiblížit svoji roli na ÚVT?

Na ÚVT působím od svého nástupu v Divizi informačních systémů. Původně jsem začínal v oddělení Vývoje informačních systémů především na projektech týkajících se intranetového systému INET MU. Později jsem také pracoval na vývoji a rozvoji zaměstnaneckého Portálu MU. V posledních čtyřech letech jsem vedoucím oddělení Koordinace projektů a komunikace, ale projekty INETu a Portálu jsem změnou funkce neopustil. Od roku 2019 jsem zástupcem vedoucího Divize Informačních systémů.

Jak ovlivnila covidová situace tvoje oddělení?

Moje oddělení covidová situace příliš nezatížila. Ovlivnila spíše oddělení Vývoje informačních systému, kde jsme řešili např. podporu trasování v aplikaci Prevence COVID-19. Následně další rozvoj této agendy, který je i po tolika měsících stále aktuální.

Původně to tak nevypadalo, ale v důsledku délky různých restrikcí a nařízení MZ nebo MŠMT nám řešení úkolů souvisejících s covidem zabralo poměrně hodně času. Někdy byly situace poměrně vypjaté. Zcela jistě nám covid odčerpal zdroje, které jsme mohli využít na návrh a implementaci jiných agend potřebných pro MU v rámci digitalizace procesů. Na druhou stranu se ale ukázalo, že řada věcí, které nebyly dříve možné („musí se to tisknout a založit“), najednou jde řešit čistě elektronicky. 


„Řada věcí, které nebyly dříve možné („musí se to tisknout a založit“), najednou jde řešit čistě elektronicky.“


Pracoval jsi na důležitých aplikacích, jako je Evidence a Prevence. Můžeš nám přiblížit, jak to probíhalo?

Vývoj a následný rozvoj souvisejících aplikací byl velmi turbulentní a celý tým, který na této agendě participoval, musel často jednat velmi pružně. Nebylo výjimkou, že ihned nebo přes víkend se musela implementovat nějaká nová část. Většinou to souviselo s vydáním vládních nařízení, která se někdy nedala příliš předvídat a vyžadovala po vysokých školách různé reporty nebo opatření vyžadující podporu v jejich systémech. Vzhledem k počtu zaměstnanců MU nebylo možné ponechat zpracování požadovaných dat ruční prací.

V čem byly postupy a celkový průběh vývoje aplikací jiný? V čem to bylo specifické?

Postup vývoje byl velmi agilní. V krátkých intervalech jsme interně upřesňovali a někdy i měnili zadání dle aktuálního vývoje na MU nebo v České republice. Vývoj byl specifický a náročný množstvím pracovních skupin, se kterými jsem úpravy a nové požadavky řešil. V rámci ÚVT zejména Krizový štáb, dále covid koordinátoři a zástupci fakult (s někdy odlišným pohledem na věc) a již zmíněný rektorát (Krizový výbor a také samostatné odbory zpracovávající dílčí agendy). Při „propojení“ s externím subjektem jsme také řešili nastavení rezervačního systému pro testování zaměstnanců. Týkalo se to Fakultní nemocnice Brno a poté organizace Podané ruce, zajišťující interní testování dodnes.

Co na tom celém bylo nejtěžší? Jak a díky čemu jste to zvládli?

Myslím, že nejtěžší bylo vytváření zadání ze dne na den (nebo z hodiny na hodinu). Museli jsme být pořád ve střehu a sledovat nové požadavky a vládní nařízení. Celkově jsme situaci zvládli díky super týmu v naší divizi a také dobré spolupráci s rektorátem a fakultami. Byl jsem často v kontaktu s krizovým výborem nebo covid koordinátory, se kterými jsem řešil podporu nových požadavků v INETu. Aplikace Prevence se nakonec stala „rozcestníkem“ všech možných subaplikací, jako jsou rezervační systém na testování, evidence zájmu o očkování, generování různých potvrzení nebo v posledních dnech tzv. covid pas MU či rezervační systém na očkování.

Co tě na tom nejvíce bavilo?

Nejvíc mě bavilo, když jsem viděl užitek z odvedené práce. Některé věci by byly bez podpory v systému velmi náročné, nebo dokonce nereálné. Aplikace pomáhají jak vedení univerzity (podklady pro rozhodování) a covid koordinátorům ve vztahu k provozu fakulty, tak i běžným zaměstnancům (evidence případů, testů, rezervace k testování a další). 


„Nejvíc mě baví, když vidím užitek z odvedené práce.“


Na čem aktuálně pracuješ a jaké jsou tvé nejbližší pracovní cíle?

Pracujeme na digitalizaci několika agend z ekonomické a personální oblasti, které byly vybrány na základě prioritizace požadavků fakult pro rok 2021. Dále pracujeme na rozvoji Portálu MU a jeho úpravách pro fakulty s ohledem na HR komunitu. V nejbližší době nás čeká spolupráce při výběru nového ekonomického a personálního systému.

Měl jsi v tomto hektickém období i čas relaxovat? 

Bez pravidelného odpočinku to snad ani nejde. Poměrně dobře u mě k relaxaci funguje libovolná fyzická aktivita, jako je jízda na horském kole, inline bruslích, práce na domě či zahradě nebo společné akce s rodinou.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info