O pracovišti

Působnost Divize informačních systémů v oblasti informačních systémů svěřených do péče ÚVT je stanovena zejména takto:

  • navrhuje a implementuje architekturu a navrhuje a realizuje související koncepci rozvoje informačních systémů, včetně výběru vhodných subdodavatelů;
  • zajišťuje přístupnost zpracovávaných a prezentovaných dat uživatelům, se zohledněním jejich technické a jazykové vybavenosti a v souladu s vizuálním stylem univerzity.

Divize informačních systémů zajišťuje vývoj, rozvoj a provoz informačních systémů zejména v následujících oblastech:

  • ekonomika;
  • personalistika a mzdy;
  • geografické a technologické systémy;
  • podpora výzkumu;
  • facility management;
  • management a správa.

Divize informačních systémů zajišťuje vývoj, rozvoj a provoz systémů pro interní a externí komunikaci zejména v následujících oblastech:

  • oficiální veřejná webová prezentace MU a jejích součástí;
  • jednotná portálová nadstavba nad informačními a komunikačními systémy MU.

Divize informačních systémů zajišťuje koordinaci a integraci jí provozovaných informačních systémů s dalšími informačními systémy vyvíjenými a provozovanými na MU či zajišťovanými třetími stranami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info