Informace o projektu
Asset management - Online evidence a kompletní asset management IT infrastruktury univerzity

Kód projektu
694/2022
Období řešení
7/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
CESNET
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky

Projekt se zaměřuje na komplexní podporu evidence a řízení Asset Managementu síťových, hardwarových a softwarových asetů IT infrastruktur velkých organizací (například vysokých škol a univerzit). Jeho hlavním cílem je návrh, implementace a prototypové nasazení modulárního systému, vhodně integrujícího vybrané specializované nástroje (subsystémy) pokrývající dílčí agendy správy a evidence rozsáhlé infrastruktury do jediného, vzájemně provázaného celku. Architektonický návrh a implementace systému zajistí nejen konzistenci dat mezi dosud často izolovanými agendami, ale především možnosti svého modulárního rozšiřování novými pokročilými funkcemi – například pro účely implementace funkcionality zajištěné spoluprací vícero integrovaných subsystémů, za účelem automatizace rutinních úkonů a synchronizace subsystémů, či poskytnutím funkcionality pokročilé analýzy dat o stavu, provozu a využití spravované IT infrastruktury. Tento systém bude výchozím zdrojem dat (primární evidence asetů) pro ostatní systémy v rámci univerzity.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info