Informace o projektu
Koncepce informační infrastruktury Výzkumu a vývoje

Kód projektu
LS013244
Období řešení
11/2001 - 12/2001
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Další fakulta/pracoviště MU
Rektorát
Klíčová slova
V&V, informační infrastruktura, integrace, standardy

Úkolem projektu bylo poskytnout přehlednou analýzu stavu informačních systémů a informačních portálů v oblasti výzkumu a vývoje a jejich využitelnosti, aktuálnosti a dostupnosti, dále pak charakterizovat jejich uživatele a poskytovatele.
Projekt se měl zabývat posouzením vlivů technických, personálních, strukturálních, organizačních, finančních a legislativních faktorů na rozvoj informačních systémů pro VaV, včetně stanovení silných a slabých stránek.
Součástí projektu bylo také navržení dalšího rozvoje národní informační infrastruktury výzkumu a vývoje v ČR.

Výsledky

Výstupem projektu je výzkumná zpráva pro Koncepci ININVaV ČR, obsahující srovnávací analýzu současného stavu informačních systémů v oblasti VaV v ČR a EU a doporučení směrů dalšího vývoje pro ČR. Zpráva se přednostně se zaměřuje na specifikaci datového modelu a standardní nabídky služeb národního IS VaV ČR.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info