Koncepce informační infrastruktury výzkumu a vývoje

Varování

Publikace nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

KOHOUTKOVÁ Jana BURIAN Ivan OCELKOVÁ Šárka ŠMÍD Vladimír

Rok publikování 2001
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

www http://www.fi.muni.cz/~smid/ls013244.html
Popis Výzkumná zpráva obsahuje srovnávací analýzu současného stavu v ČR a EU a doporučení směrů dalšího vývoje pro ČR; přednostně se zaměřuje na specifikaci datového modelu a standardní nabídky služeb, jež by měl poskytovat národní IS VaV ČR. Zpráva je bezprostředně využitelná pro směrování dalšího vývoje existujících národních databází VaV zohledňujícího potřebu jejich integrace do provázaného a konzistentního celku jak na národní, tak na evropské úrovni. Má přímý vztah k aktualizaci a dopracování Národní vědní politiky (NVP) v části Infrastruktura výzkumu a vývoje. Může přispět i ke konkretizaci některých z principů vládního dokumentu Státní informační politika - cesta k informační společnosti za oblast výzkumu a vývoje, k formulaci koncepce rozvoje informační infrastruktury výzkumu a vývoje v ČR a k určení priorit a mantinelů veřejné podpory jejího budování v dalších letech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info