Informace o projektu
Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost

Informace

Projekt nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Logo poskytovatele
Kód projektu
TN01000077
Období řešení
1/2019 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
WWW stránky projektu
https://nc3.cz/
Klíčová slova
kyberbezpečnost, informační a komunikační technologie, certifikace, bezpečnostní technologie, ochrana kritických infrastruktur, informační bezpečnost, bezpečnostní výzkum, aplikovaný výzkum, komercializace
Spolupracující organizace
CESNET z.s.p.o.
Vysoké učení technické v Brně
CAMEA, spol. s r.o.
UNIS, a.s.
FlowMon Networks, a.s.
INDUSTRY CLUSTER 4.0, z. s.
AXENTA a.s.
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
Unicorn Systems a.s.

Vznik Centra NCK je odpovědí na silnou poptávku po prakticky uplatnitelných produktech a řešeních pro zajištění kybernetické bezpečnosti kritických a nekritických informačních infrastruktur. Centrum sdružuje špičková výzkumná pracoviště a zástupce průmyslu dlouhodobě působící v oblasti kybernetické bezpečnosti, za účelem realizace kolaborativního výzkumu a vývoje technických řešení v kybernetické bezpečnosti na úrovni hardware a software a mechanismů certifikace bezpečnostních vlastností technologických produktů. Ve spolupráci s průmyslovými partnery pak centrum bude usilovat o uplatnění vyvinutých řešení na stále rostoucím trhu kybernetické bezpečnosti. Tím bude posílen význam českého průmyslu a výzkumu na evropské i světové úrovni.

Národní centrum kompetence pro kyberbezpečnost si klade za cíl sjednotit výzkumné aktivity zapojených partnerů tak, aby jednotlivé výzkumné instituce mohly realizovat výzkum ve vzájemné spolupráci se zohledněním mezioborové povahy problematiky kybernetické bezpečnosti a v součinnosti s průmyslem za účelem produkce prakticky uplatnitelných výsledků výzkumu vysoké kvality s významným tržním potenciálem. Centrum sdružuje pracoviště tři významných výzkumných organizací Masarykovy univerzitu, Vysokého učení technického v Brně a CESNETu z.s.p.o., která se špičkovému výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti dlouhodobě věnují z různých pohledů. Touto kooperací bude dosaženo synergie, která umožní problematiku kybernetické bezpečnosti pokrývat z pohledu bezpečnosti informačních a komunikačních systémů, zabezpečení cyber-physical systémů pro řízení technologických celků v kritických aplikacích a rovněž z pohledu právní regulace. Silná vazba aktivit centra na průmysl je akcentována v zapojení významných partnerů z aplikační sféry, kteří se budou podílet na výzkumu, usměrňovat jej tak, aby produkoval v praxi využitelné výsledky a uplatňovat tyto výsledky na relevantních trzích.

Publikace

Počet publikací: 29


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info