Otevřené modulární řešení personálně-mzdového informačního systému vysoké školy

Kód projektu
ROZV/C25/2008
Období řešení
1/2008 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Rektorát
Klíčová slova
univerzitní informační systém, personalistika a mzdy, modularita, otevřenost
Spolupracující organizace
Akademie výtvarných umění v Praze
Ostravská univerzita v Ostravě
Slezská univerzita v Opavě
Univerzita Hradec Králové
Západočeská univerzita v Plzni

Cílem projektu je implementovat komplexní informační systém (IS) pro řízení vysoké školy v oblasti personalistiky a mezd (PaM), postavený na principech modularity a otevřenosti, a uvést jej do produktivního provozu na všech spoluřešitelských univerzitách, včetně integrace se souvisejícími či nadstavbovými informačními systémy.


Komplexnost znamená široké pokrytí aplikačních oblastí spadajících pod oblast PaM, diferencované a individualizované pokrytí informačních potřeb všech tříd uživatelů a pokrytí návazností na nejrůznější spolupracující systémy v rámci informační infrastruktury vysoké školy.


Modularitaotevřenost znamenají řešení systému formou sady samostatných modulů vzájemně komunikujících přes definovaná rozhraní a implementaci rozhraní v obecné a plně dokumentované podobě, tedy stavebnicový systém přinášející vysoké škole výhodu nezávislosti na dodavatelích dílčích částí informačního systému, a tím i volnosti při jejich výběru.


Jádrem implementace budou moduly informačního systému PaM Magion verze 2007 externího dodavatele MAGION System, a.s. Těmito moduly budou jednotně nahrazeny stávající provozované verze personálně-mzdových systémů na všech spoluřešitelských univerzitách a dále k nim budou ve spolupráci univerzit a dodavatele vyvinuta potřebná komunikační a integrační rozhraní a ta pak individuálně aplikována v informačních infrastrukturách jednotlivých univerzit podle jejich lokálních potřeb a požadavků.


Během práce na projektu bude rovněž vytvořeno konsorcium spoluřešitelských univerzit pro koordinaci spolupráce s dodavatelem v následujících letech.

Výsledky

1.Revize analýzy PaM Magion 2007; splněno, souhrnný analytický dokument Rozvojový projekt VŠ PaMS 2008 zpracovaný ve spolupráci řešitelských VŠ s Magion systém, a.s. červen 2008, aktualizace prosinec 2008
2.Programová realizace PaM Magion 2008; realizováno v průběhu roku 2008 na základě Smluv o dodávce rozšiřujícího SW EIS Magion mezi jednotlivými VŠ a Magion system, a.s.; uvedeno v závěrečných zprávách spoluřešitelských VŠ
3.Implementace PaM Magion 2008 na všech spoluřešitelských VŠ; na jednotlivých VŠ implementováno převážně s protokolárně uvedenými akceptačními výhradami a termínem dokončení v prvním čtvrtletí 2009 - podle zpráv zúčastněných VŠ
4.Analýza rozhraní PaM Magion; zpracován dokument, viz bod 1
5.Programová realizace rozhraní PaM Magion 2008; realizováno společně s vlastním PaMS, viz bod 2
6.Implementace rozhraní PaM Magion 2008 na všech spoluřešitelských VŠ; obdobně jako viz bod 3
7.Ustavení konsorcia uživatelů IS Magion na VŠ; byla podepsána Dohoda o spolupráci uživatelů EIS Magion ke dni 29.9.2008
Výše uvedené dokumenty jsou umístěny na webových stránkách projektu https://inet.muni.cz/proxy/icspdoc/rp-pam/

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info