SUPO MU

Autoři

KOHOUTKOVÁ Jana VÝMOLA Petr

Rok publikování 2008
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník DATAKON 2008
Fakulta / Pracoviště MU

Ústav výpočetní techniky

Citace
Obor Počítačový hardware a software
Klíčová slova Claim; payment; bail; accounting; operational records; settling; XML communication protocol
Popis Systém SUPO je určen pro hromadné a automatizované uhrazování pohledávek za různé placené služby, poskytované organizací jednotlivým na ní působícím osobám-klientům. Službami jsou tu míněny zejména opakující se služby typu ubytování, stravování, tisku a kopírování nebo soukromých telefonních hovorů, hrazené zpětně nebo z předem složené zálohy. Systém je implementován na Masarykově univerzitě a na vysokých školách ČR je dosud ojedinělý. Jádrem systému jsou klientské účty, na nichž jsou shromažďovány jednak pohledávky a kauce, a dále platby, z nichž jsou pohledávky a kauce uhrazovány - plně či částečně, v pořadí podle data splatnosti. Pohledávky a kauce jsou do SUPO předávány z externích systémů vykonávajících správu poskytování jednotlivých druhů služeb. Platby lze provádět bezhotovostně nebo hotovostně, řízeny jsou buď klientem nebo systémem a jsou adresovány na klientské účty. Systém je implementován v rámci intranetu organizace a v maximální míře je provozován automaticky, resp. obsluhován samotnými klienty. Provoz podléhá centrální provozní směrnici a podporu mu poskytuje centrální provozní útvar. Z pohledu účetnictví představuje SUPO operativní evidenci ekonomického informačního systému organizace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info