On Sampled Semantics of Timed Systems

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky O diskrétní sémantice časových automatů
Autoři

PELÁNEK Radek KRČÁL Pavel

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Obor Informatika
Klíčová slova model checking; timed automata; non-emptiness problems; decidability
Popis Časové automaty můžeme uvažovat s dvěma typy sémantik - sémantika hustého času a diskrétní sémantika. Nejtypičtějšími příklady jsou reálná sémantika a vzorkovací sémantika (tj. diskrétní sémantika s pevným časovým krokem epsilon). V tomto článku studujeme vztah mezi reálnou a vzorkovací sémantikou vzhledem k různým ekvivalencím chování. Také studujeme problém dosažitelnosti ve vzorkovací sémantice pro automaty se stopkami. Naším hlavním technickým výsledkem je pak rozhodnutelnost problému neprázdnosti jazyka nekonečných slov zadaného časového automatu v nějaké vzorkovací sémantice (tento problém byl dříve chybně označen jako nerozhodnutelný). Náš důkaz využívá nové charakterizace dosažitelnosti mezi konfiguracemi časového automatu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info