Informace o projektu
Techniky automatické verifikace a validace softwarových a hardwarových systémů

Informace

Projekt nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.
Kód projektu
1ET408050503
Období řešení
1/2005 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta informatiky
Klíčová slova
Počítačem podporovaná a automatická verifikace, teorie a technologie modelování rozsáhlých systémů, metodologie softwarového inženýrství, zapouzdřené komponenty, paralelní a distribuované systémy, systémy reálného času

Hlavním cílem projektu je vytvoření teoreticko-metodologického zázemí počítačem podporované a automatické verifikace rozsáhlých softwarových a hardwarových systémů. projekt si klade za úkol podpořit vývoj metodologií, technologií a nástrojů softwarového inženýrství v oblasti technik automatické verifikace. Projekt přispěje k výzkumu směřujícímu k rozvoji poznatků o technologiích pro realistické modelování rozsáhlých systémů, včetně systémů reálného času a pravděpodobnostních systémů, specielně s ohledem na bezpečnost jejich provozu. Cílem je navrhnout efektivní implementace těchto modelů a na nich založených metodologiích pro efektivní verifikaci. Projekt se zaměří na zapouzdřené, distribuované a paralelní systémy. Vzhledem k výpočetní náročnosti a rozsáhlosti procesu verifikace je cílem navrhnout metodologie využívající v maximální míře i nové možnosti výpočetních technologií, např. ve smyslu paralelního a distribuovaného počítaní a v hierarchickém přístupu k paměti.

Výsledky

Teoreticko-metodologické zázemí modelování rozsáhlých systémů. Návrh, analýza a implementace technik pro počítačem podporovanou i automatickou verifikaci a validaci systémů se zaměřením na zapouzdřené, paralelní a distribuované komponenty.

Publikace

Počet publikací: 94


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 10 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info