doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.

docent – Katedra strojového učení a zpracování dat


kancelář: C437
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3922
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 6. 11. 2012
Datum ukončení řízení 1. 5. 2013
Habilitační práce (veřejná část) How To Efficiently Play With Infinitely Many States
Oponenti habilitační práce Prof. Peter Bro Miltersen (Aahus University, Denmark)
Prof. Igor Walukiewicz (Université Bordeaux, France)
Prof. Mihalis Yannakakis (Columbia University, USA)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 3. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (MFF UK v Praze)
Členové prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. (MÚ AV ČR)
prof. Ing. Michal Pěchouček, M.Sc., Dr. (FEL ČVUT v Praze)
prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (FIT VUT v Brně)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 4. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info