Informační zdroje pro VaV

Ústav výpočetní techniky provozuje portál Elektronické informační zdroje (EIZ) pro vědu, výzkum a výuku na MU. Jedná se především o přístup k "licencovaným zdrojům" – komerční informační zdroje, pro něž má MU uhrazen přístupový poplatek. Tyto zdroje jsou dostupné pouze zaměstnancům a studentům Masarykovy univerzity a výhradně jen pro jejich akademickou potřebu.

Přístup k licencovaným zdrojům (a služby s tím spojené) je povolen z počítačů zapojených v počítačové síti MU nebo použitím technologií pro vzdálený přístup.

Více o EIZ