Získali jsme prestižní HR Award!

30. 7. 2021

V pondělí 12. července 2021 jsme obdrželi prestižní ocenění HR Award, které uděluje Evropská komise výzkumným institucím a je důkazem mezinárodního a transparentního pracovního prostředí, které odpovídá světovým trendům v oblasti vědy (HRS4R).

Jako každá jiná instituce, která chce certifikaci HR Award získat, jsme se nejprve přihlásili k principům zakotveným v „Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání nových pracovníků“. Ta je souborem obecných zásad a požadavků, které upřesňují odpovědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatele.

Následovaly dva roky společné práce, z toho jeden rok intenzivní přípravy mezi podáním žádosti a odesláním dokumentů – GAP analýzy a Akčního plánu – Evropské komisi. Zorganizovali jsme například celoústavní setkání, kde jsme všem pracovníkům přiblížili téma HR Award, spolu s tím jsme také představili dotazníkové šetření a podnikli i další aktivity, o kterých si můžete přečíst na stránce o HR Award na ÚVT.

Co získání HR Award pro ÚVT znamená?

„Certifikace HR Award, která se uděluje výzkumným institucím v Evropě, je dnes považována již za mezinárodní standard v oblasti kvality řízení a rozvoje pracovníků ve vědě a výzkumu. Obdržení ocenění tak pro ÚVT znamená jednoznačné potvrzení toho, že cesta, kterou jsme si vybrali, a námi definované cíle v oblasti HR jsou rozumné a smysluplné i pro objektivní hodnotitele, kteří prostředí ÚVT neznají. Je to velká zodpovědnost. A to nejdůležitější, tedy implementace všech plánů, nás teprve čeká,“ říká Adéla Jelínková, koordinátorka HR Award za ÚVT. 

Společným evropským cílem je zavedení koncepce strategického řízení zaměstnanců ve vědeckém prostředí a také používání moderních praktik HR principů při rozvoji výzkumníků. To vše pak má institucím (jako je i ÚVT) přinést:

  • Zvýšení prestiže a atraktivity pro kandidáty o zaměstnání
  • Zvýšení kvality péče o zaměstnance
  • Mezinárodní uznání či zvýhodnění v získávání finančních prostředků z grantů


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info