Zapojte se do pracovních skupin pro implementaci iniciativy EOSC v ČR

1. 10. 2021

Výzkumní stakeholdeři se potkali na semináři zaměřeném na rozvoj datové infrastruktury v ČR. Mimo jiné ze setkání vzešla výzva v podobě možnosti zapojení do pracovních skupin pro implementaci iniciativy EOSC v ČR. Registrace je možná do 15. října 2021.

Akce organizovaná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národní technické knihovny, velkých výzkumných infrastruktur e-INFRA CZ a Technologického centra AV ČR se uskutečnila ve čtvrtek 23. září 2021. Hlavním tématem byla odborná diskuze nad hlavními principy dalšího směřování a rozvoje datové infrastruktury v ČR, které byly během roku 2021 projednávány napříč reprezentacemi vysokých škol a Akademie věd ČR společně s výzkumnými stakeholdery.

Co je iniciativa EOSC?

Iniciativa EOSC představuje součást strategie jednotného evropského digitálního trhu (Digital Single Market) a evropské politiky otevřené vědy (Open Science). Účel EOSC spočívá ve vybudování jednotné evropské datové infrastruktury pro vědecká data přístupné jak akademické sféře, tak i průmyslu anebo poskytovatelům veřejných služeb.

Cílem EOSC je pak zpřístupňovat vědecká data v souladu s politikou FAIR principů, aby byla vědecká data dohledatelná (F – Findable), dostupná (A – Accessible), interoperabilní (I – Interoperable) a znovupoužitelná (R – Reusable).

Zaujalo? Zapojte se!

Pokud vás téma implementace iniciativy EOSC v ČR zaujalo, neváhejte se zapojit do etablujících se pracovních skupin. Registrace přes formulář je dostupná na webu velké výzkumné infrastruktury e-INFRA CZ do 15. října 2021.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info