Významné evropské projekty úspěšně zahájeny!

29. 11. 2022

Bez popisku

V listopadu úspěšně odstartovaly dva velké evropské projekty s naší participací. Cílem projektu Genomic Data Infrastructure je vytvoření datové infrastruktury, která umožní bezpečný přístup ke genomice a odpovídajícím klinickým datům v celé Evropě. Projekt BioMedAI Twinning pak sdružuje odborníky na umělou inteligenci z Rakouska, Německa a ČR za účelem vybudování expertního centra pro vývoj metod umělé inteligence v biomedicínských aplikacích.

Projekt Genomic Data Infrastructure

Ve čtvrtek 17. listopadu byl v Bruselu zahájen projekt European Genomic Data Infrastructure (GDI) pod koordinací konsorcia ELIXIR. Rozpočet v hodnotě 40 milionů eur je financován Evropskou komisí v rámci programu Digitální Evropa společně ve spolupráci se zúčastněnými členskými státy.

Cílem projektu GDI je realizace ambice iniciativy 1+MG – tedy vytvoření datové infrastruktury umožňující bezpečný přístup ke genomice a odpovídajícím klinickým datům v celé Evropě. Projekt, na kterém se podílí konsorcium partnerů z 20 evropských zemí, umožní udržitelné a bezpečné přeshraniční propojení a přístup k velkému množství genomických a souvisejících fenotypových, klinických a dalších souborů dat po celé Evropě. Společně s naší participací je spoluřešitelem výzkumné centrum CEITEC.

Více informací o projektu a jeho cílech se dozvíte na webových stránkách European Genomic Data Infrastructure

Projekt BioMedAI Twinning

Jako hlavní koordinátor společně s Fakultou informatiky MU vystupujeme v projektu BioMedAI Twinning, který odstartoval 16. listopadu prvním kick-off meetingem. BioMedAI Twinning sdružuje odborníky na umělou inteligenci spolu z Masarykovy univerzity a německé Technické univerzity Berlín spolu s lékařskými experty z rakouské Lékařské univerzity v Grazu a z brněnského Masarykova onkologického ústavu. Jejich společným cílem je vybudování expertního centra na Masarykově univerzitě pro vývoj metod umělé inteligence v biomedicínských aplikacích. To umožní vytvoření infrastruktury BioMedAI, která zajistí úzkou spolupráci IT a klinických odborníků na vývoji vysvětlitelných a důvěryhodných řešení AI založených na kvalitních lékařských datech ověřených v klinickém prostředí.

Více o projektu se můžete dozvědět našich na webových stránkách.

Bez popisku

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info