Veřejná zakázka na otevřený informační systém pro Masarykovu univerzitu

19. 5. 2021

Výzva, která se neobjevuje často. Aktuálně probíhá výběrové řízení pro otevřený informační systém pro MU. Hledáme ekonomicko-personální informační systém s otevřeným API, které umožní zákaznický vývoj a rozvoj procesů a funkčností pro Masarykovu univerzitu. Dále jeho nasazení do provozu na všech fakultách a dalších součástech MU, podpora tohoto provozu a další rozvoj EPIS, a to dle požadavků, které budou finálně specifikovány v průběhu soutěžního dialogu.

Cíle implementace otevřeného informačního systému by měly být:

  • Posílení možností budování jednotné architektury IT MU včetně zjednodušení a zvýšení efektivity vzájemných propojení různých částí IT MU.
  • Posílení nezávislosti MU na dodavateli základového systému (ERP).
  • Efektivní využití dosavadních investic do kapacit a know-how na MU a jejich další rozvoj včetně vývoje nových možností využití IT specificky pro potřeby řízení MU jako velké veřejné vysoké školy, resp. veřejné výzkumné instituce.
  • Usnadnění plné elektronizace komplexních agend na MU (včetně dokumentačně obtížných agend typu personalistiky) a zvýšení podílu plně automatizovaného zpracování dat uvnitř MU a při komunikaci s externími subjekty.
  • Možnost využití standardních modulů ERP a jejich běžných agend při posílení flexibility MU v rozhodování a realizaci in-sourcingu IT MU.
  • Nové možnosti pokročilého zpracování dat IT MU za účelem řízení založeného na datech na všech úrovních řízení MU a HS.

Žádosti o účast je možné podávat do 1. června 2021 do 10 hodin na adrese zakazky.muni.cz, kde také najdete více informací.

Chci se přihlásit/zjistit více informací


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info