Adrián Rošinec: ÚVT vnímám jako skvělý pracovní playground

26. 2. 2021

Bez popisku

Adrián Rošinec je student fakulty informatiky s oborovým zaměřením na řízení vývoje softwarových systémů. Zároveň už nějakou dobu působí na Ústavu výpočetní techniky a je dobrým příkladem toho, jak na ústavu spolupracujeme se studenty. Jak vnímá ÚVT a co na něm oceňuje?

Na ÚVT už nejsi žádným nováčkem. Jak dlouho už jsi u nás a co všechno sis vyzkoušel?

Jsem na ústavu už poměrně dlouho, LinkedIn mi naměřil víc jak 3 roky. Začal jsem v týmu správy Windows infrastruktury a služeb jako dohodář, později jsem paralelně spolupracoval s CEITECem na vývoji systému pro evidenci měření – skenování mozků. Bylo to tam jako v Dexter’s lab.

Aktuálně jsem v týmu, který má na starost správu identit a řízení přístupu ke službám na MUNI, ale působím i v jiných výzkumných projektech. Pokud bych svou roli měl nazvat podle business standardu, tak jde o tzv. „Identity engineer“, který nastavuje v rámci řízení přístupu pravidla, role, procesy a integruje zdrojové systémy a cílové služby z hlediska digitálních identit.

Jak ses o možnosti spolupráce s ÚVT dozvěděl? Co tě nejvíc zaujalo a přesvědčilo, že do toho půjdeš?

Nabídku spolupráce s ÚVT jsem našel náhodou ve facebookové skupině pro studenty FI MUNI. V inzerátu mě zaujala technologie Active Directory, s kterou jsem zkoušel pracovat už i na gymnáziu, a měl jsem chuť vyzkoušet ji i tady.

Prošel jsem si tehdejší web ÚVT, abych získal další informace o ústavu a jeho poslání na univerzitě a jak to zapadá do kontextu s nabízenou spoluprací. Působení ÚVT i popis práce v inzerátu mě zkrátka zaujaly.


„Nejvíc oceňuji, že moje role nebyla nutně ostře definovaná na jednu činnost.
A na získávání zkušeností je tohle perfektní režim.“


Jaký byl tvůj začátek na ÚVT? Co zpětně nejvíc oceňuješ, ale co tě taky nemile překvapilo?

Zpočátku jsem to bral spíše jako koníček při studiu, ne jako práci. Bylo náročné zvyknout si na univerzitní nastavení a pochopit spoustu souvislostí. Očekával jsem, že naberu zkušenosti z opravdového provozu IT systémů, a líbilo se mi, že můžu sám přijít s novými nápady, které si můžu vyzkoušet implementovat. 

Kolektiv byl skvělý, postupně jsem si okruh lidí na ÚVT rozšiřoval a spolu s ním i zkušenosti a znalosti. Nejvíc oceňuji, že moje role nebyla nutně ostře definovaná na jednu činnost. A na získávání zkušeností je tohle perfektní režim. Donedávna jsem popravdě vnímal ÚVT jako playground, na kterém si mohu vyzkoušet znalosti a postupy.

Nemilým překvapením byla komplexita prostředí – organizační struktura IT pracovišť na MUNI, s čímž souvisí ne vždy jasná delegace apod.

Vyšlo ti ÚVT vstříc při skloubení studia a práce? A co bakalářská práce?

Odpovím v krátkosti, protože právě tohle vnímám jako obrovský benefit ÚVT. Dostal jsem plnou podporu studia, za což ÚVT, resp. kolegům velmi děkuji. A vybrání vhodného tématu pro závěrečnou práci nebylo o nic náročnější. Stačila oslava narozenin pana ředitele, pár konstruktivních rozhovorů a hned bylo téma na světě. Ochota celého ÚVT v oblasti skloubení studia a práce a i ve výběru tématu bakalářky je neuvěřitelná.

Bez popisku

Jsi aktuálně v prvním ročníku magisterského studia. Je nějaká IT oblast, co tě láká si vyzkoušet? Plánuješ i posléze zůstat na ÚVT?

Občas mám nutkání si ze zájmu něco „nakódit“, nějaký robustní systém, při kterém je nutné dodržet jisté zásady jako vytvořit udržitelný a efektivní kód. Správně využít konstrukty daného jazyka, promyslet vnitřní architekturu systému a využít správné „design patterns“. To nutkání se však ztratí v momentě, kdy po sobě přečtu pár řádků kódu. Vnímám to proto jako výzvu do budoucna.

Aktuálně mě dostatečně zaměstnává téma „Identity and Access management“. Momentálně nemám v plánu hned po studiu na ústavu skončit. Komerční prostředí mě svými výhodami, ale i problémy určitě láká. Přirovnal bych to k dark side (fanoušci Star Wars pochopí). Práce v univerzitním prostředí mi ale zatím stále dává smysl, nechávám proto toto rozhodnutí na mé budoucí já.

Jak bys nalákal své spolužáky na spolupráci s ÚVT? Co bys jim doporučil?

Jsem si jistý, že do jisté míry jsem okruh svých kamarádů a spolužáků už ovlivnil v rozhodování – a i dnes aktivně s ÚVT spolupracují. Podařilo se mi to jednoduše, ÚVT jsem popsal tak, jak ho vnímám. Ústav nabízí možnost „vyskillit“ se, odbornost zkušených kolegů a je to skvělé prostředí, v kterém se dokáže člověk vyřádit a zároveň podporovat a naplňovat jeho strategické cíle. V tomto režimu pokračuji při každé příležitosti i dnes.


„Práci na ústavu vnímám jako příjemnou činnost, jistý druh hobby a nástroj pro intelektuální vyžití.“


Na čem aktuálně pracuješ a jaké jsou tvé nejbližší pracovní cíle?

Pracuji na zavádění a ladění procesů, které jsou spojené s identity managementem. Chci, abychom na univerzitě tímto nástrojem podporovali její flexibilitu a respektovali její dynamičnost. Je důležité, abychom nastavovali úroveň zabezpečení přístupů k službám a chránili tak data nebo zabraňovali neoprávněnému využívání zdrojů. V akademickém prostředí to vnímám jako určitou výzvu – respektovat požadavky a nároky zaměstnanců, výzkumných týmů či studentů bez omezení jejich efektivity, možností spolupráce či plnění jejich primárních cílů.

Jsi na ÚVT spokojený? :)

Jsem rád, že máme na ÚVT dobrý kolektiv lidí a že se nám daří spolupracovat a vytvářet hodnoty nejen pro naši univerzitu, ale dokonce s mezinárodním přesahem. Práci na ústavu vnímám jako příjemnou činnost, jistý druh hobby a nástroj pro intelektuální vyžití. Ale nebojte, mám i jiné koníčky.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info