Navrhli jsme první čtyři lekce, jak využít 3D tisk ve výuce

10. 11. 2021

Projekt ve spolupráci s Pedagogickou fakultou a společností Y Soft zaměřený na využití 3D tisku ve vzdělávání nese své první ovoce. Společně jsme vytvořili první čtyři metodické lekce pro základní a střední školy, které mají zájem zavést 3D tisk do své výuky.

Mít 3D tiskárnu nestačí, je potřeba ji umět smysluplně využít

3D tisk je čím dál více slibně se rozvíjející technologie, která potvrzuje svou flexibilitu a širokou využitelnost v různých oborech a činnostech. Jedním takovým propojením je i jeho využití ve výuce na základních a středních školách.

Smysl projektu je pak především v tom, že školy budou mít k dispozici ucelenou metodiku, jak vůbec začít s 3D tiskem, případně jak jej smysluplně zapojit do výuky.

„Dle mého názoru právě s nedostatkem podpory této nové technologie mnoho, zejména základních a humanitních středních škol, stále bojuje. Sice třeba mají 3D tiskárnu, ale pokud nemají zapáleného učitele, který má čas, aby se 3D tisku ve výuce věnoval, tak je tiskárna zavřená někde v kabinetu a sem tam si na ní někdo vytiskne klíčenku nebo formičku na vánoční cukroví.“

Vladimír Schindler Vladimír Schindler
IT specialista a jeden z řešitelů projektu za ÚVT

První čtyři vytvořené lekce bude následovat druhá sada, která má být dokončena v polovině roku 2022, třetí sada pak má být vytvořena v březnu 2023. A to není všechno – v plánu je soubor učebních pomůcek, které budou tvořit podpůrný materiál pro učitele a žáky. Díky těmto vytvořeným výukovým pomůckám bude možné okamžité zapojení technologie 3D tisku do vzdělávání. Společně pak chtějí řešitelé také zorganizovat workshop pro zástupce základních a středních škol, kde se budou moct učitelé seznámit s výsledky projektu za účelem zvýšení adopce 3D tisku.

Projekt se představí i na Business Research Foru MU, největší akci prezentující připravenost Masarykovy univerzity ke spolupráci s aplikační soukromou i veřejnou sférou, která proběhne ve čtvrtek od 11. listopadu 2021 od 9:30 v Univerzitním kampusu v CEITECu.

Ukázky vytištěných 3D pomůcek připravených pro využití ve výuce

Škola hrou s 3D tiskem

Projekt by měl primárně usnadnit školám zavedení 3D tisku do výuky. „Zájemci z řad základních a středních škol díky tomu dostanou k dispozici ověřenou metodiku, terminologické ukotvení problematiky 3D tisku, uvedení klíčových faktorů a bariér, souhrn postupů a doporučení k systematické implementaci 3D tisku do vzdělávacího obsahu,“ vysvětluje Kamil Malinka, hlavní řešitel projektu za ÚVT.

Spolu s kolegy se v projektu zapojuje především sdílením know-how a znalostmi a zkušenostmi z reálného zapojení IT technologií do českého školství. Konkrétně tak zajišťují technickou část projektu, konzultují s pedagogy jejich náměty na lekce a pomůcky a tvoří první návrhy 3D modelů.

Více informací o samotném projektu je možné získat z tiskové zprávy.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info