Ohlédnutí za výjezdním zasedáním: Výuka a vzdělávání

27. 10. 2021

Příznivá situace nám v říjnu dovolila navázat na tradici našich výjezdních zasedání, kdy se všichni na ústavu zvedneme ze svých židlí, opustíme kanceláře a na dva dny se uchýlíme na zvolené místo. Mimo samotného cíle se společně fyzicky potkat jsme letos na výjezdním zasedání podpořili také pochopení činnosti jednotlivých týmů ve vztahu ke strategii ÚVT. V minisérii článků postupně tyto cíle a jednotlivé aktivity na ně navázané představíme – prvním z nich je Výuka a vzdělávání.

Vybraní jedinci a týmy napříč ÚVT měli možnost prezentovat na tzv. veletrhu své činnosti dotýkající cílů strategického záměru ÚVT, z nichž první oblast je Výuka a vzdělávání. Naplněním tohoto cíle je, že se ÚVT stane významnou součástí vzdělávacího prostředí Masarykovy univerzity se speciálním zaměřením na IT profesní vzdělávání, pokročilou správu dat a rovněž vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti. 

Předměty společného základu

Společná iniciativa ÚVT při naplnění cílů v oblasti strategického záměru Výuka a vzdělávání je příprava jednoho z tzv. předmětů společného základu, jejichž výuka byla pilotně zahájena na podzim 2021 a které si může zapsat jakýkoliv student na Masarykově univerzitě. Předmět s názvem CORE020: Digitální svět: technologie, potenciál i rizika představuje digitalizaci současné společnosti na vybraných příkladech a jevech z běžného života i špičkového výzkumu. Ukáže, jakou roli hrají extrémní objemy dat a je zpracovávající technologie. Předmět se také věnuje rizikům digitalizovaného prostředí a úloze nezbytné regulace, právní a technologické ochrany.

Výuka předmětu společného základu nepředpokládá předchozí znalost, měla by studenta vést k přesnější představě o tom, jak přemýšlí a jakými metodami pracuje vědec v odlišné disciplíně. Ukončení je realizováno kolokviem, zpravidla esej na „nějaké smysluplné téma“ – student tak prokáže získaný rozhled. Cílem totiž není studenty zahltit informacemi a nutit je se je naučit nazpaměť.

Zajímavostí je, že tento předmět je prvním samostatným, který ústav vyučuje bez vazby na fakulty.

Vzdělávání v kyberbezpečnosti

Kyberbezpečnostní tým CSIRT-MU se osvětě mezi širokou – ale také i odbornou – veřejností v oblasti kyberbezpečnosti věnuje už delší dobu. Mimo to, že členové týmu předávají své znalosti v rámci výuky předmětů na Fakultě informatiky a organizují odborná cvičení zaměřená na předcházení a zpracování bezpečnostních incidentů v prostředí Kybernetického polygonu, pořádají také celodenní školení pro IT správce, které seznamuje s aktuálními hrozbami, jejich realizací, řešením a prevencí.

Velkým tématem je pak vzdělávání běžných uživatelů, tj. široké veřejnosti. To patří mezi důležité aktivity CSIRT-MU týmu, které realizuje prostřednictvím kyberbezpečnostního seriálu s několika základními radami pro pohyb v kybersvětě, pomocí kurzu Kyberkompas s praktickými informacemi a návody či třeba kurzem technik sociálního inženýrství.

V jarním semestru roku 2021 pak vznikl navázáním spolupráce s Univerzitou třetího věku MUNI úspěšný kurz Kybernetická bezpečnost při práci na PC u seniorů. Ten mimo jiné seznámil účastníky s tématy, jako je ochrana samotného zařízení, bezpečný pohyb na internetu nebo tvorba a správa hesel.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info