David Střelák se svými školiteli získal cenu za excelentní výsledky studia

15. 11. 2023

Bez popisku

Čtyřem desítkám absolventů, školitelů a konzultantů udělila prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová ocenění za excelentní výsledky v doktorském studium. Nechyběli mezi nimi ani naši kolegové David Střelák, Luděk MatyskaJiří Filipovič, kterým gratulujeme!

Ocenění za excelentní výsledky v doktorském studiu bylo uděleno již potřetí. Získali jej ti, kteří úspěšně ukončili doktorské studium ve standardní době čtyř let prodloužené maximálně o jeden rok, a současně byli vybráni na základě získání velmi kvalitních výsledků výzkumu zahrnutých v disertační práci.

David Střelák je členem výzkumné skupiny Jiřího Filipoviče, konzultanta své disertační práce, a absolventem programu Informatika na Fakultě informatiky, kde jej jako školitel vedl Luděk Matyska, bývalý ředitel Ústavu výpočetní techniky a současný ředitel výzkumného centra CERIT-SC.

Ve své práci a výzkumu se věnuje možnostem zrychlení zpracování obrazu z kryo-elektronové mikroskopie, které limituje výpočetní náročnost. Praktické výstupy jeho výzkumu jsou pak používány na mnoha světových pracovištích, například ve španělském The National Centre for Biotechnology.

„Mé studium bylo netradiční v tom, že probíhalo v rámci cotutelle s UAM (Universidad Autonoma de Madrid) a ve spolupráci s CSIS (Consejo superior de investigaciones scientificas), resp. týmem profesora Caraza a doktora Sorzana. Takže jsme prošlapávali cestičku pro dlouhodobou spolupráci a zároveň se nám podařilo získat pár hezkých výsledků pro obě skupiny. Ocenění tomu dává tu pomyslnou třešničku a moc mě těší, že zahrnuje i školitele a konzultanty, protože bez nich by to nešlo,“ shrnuje své dojmy David Střelák.

Radost z ceny má také konzultant Jiří Filipovič: „Je to příjemným potvrzením dojmu, že práce, kterou jsme udělali, vychází velice dobře i ve srovnání s výsledky ostatních studentů přes celou univerzitu. Za Davida mám radost, že se jeho tvrdé úsilí transformovalo do praktických výsledků i úspěšné obhajoby u nás na MU i v Madridu. Pro mě osobně jako pro školitele–konzultanta je pak obzvláště povzbudivé, že můj první absolvent dopadl takto dobře.“


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info