Informace o projektu
ELIXIR CZ: Capacity extension

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.01.01/00/23_015/0008210
Období řešení
3/2024 - 12/2026
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Spolupracující organizace
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
CESNET z.s.p.o.

Projekt ELIXIR CZ: Capacity extension je primárně zaměřen na budování efektivní infrastruktury pro řešení nových výzev v oblasti věd o živé přírodě, z nichž ty nejdůležitější jsou spojeny se strategickými cíli definovanými Evropskou unií, jako jsou např. Lidské zdraví, Potravinová soběstačnost a Energetická náročnost. Pokrok v technologiích, dostupnosti sekvenačních technik, vývoj nástrojů na predikci biomolekulárních struktur a masivní zapojení metod strojového učení spolu s rostoucími objemy produkovaných dat, na které dosud používané nástroje a kapacity nejsou plně připraveny a dimenzovány, představují pro infrastrukturu ELIXIR CZ jasnou výzvu a odrážejí se v technologických řešeních adresovaných v předkládaném projektu. Nástroje na zpracování dat musí být enormnímu množství dat přizpůsobeny, a to jak technologicky a kapacitou, tak v oblasti analytických metod a algoritmů. Proto rozvoj a modernizace infrastruktury, realizované prostřednictvím klíčových aktivit projektu ELIXIR CZ: Capacity extension bude primárně probíhat se zaměřením na ty oblasti, které jsou vývojem množství generovaných dat nejvíce ovlivněny a kde současně investice přinesou největší účinek. Navrhovaná řešení jsou v souladu se strategií rozvoje infrastruktury ELIXIR CZ, která definovala pět prioritních oblastí, na které se bude v příštích letech infrastruktura soustředit a rozvíjet je, přičemž předkládaný projekt přímo podpoří čtyři oblasti z této strategie - Genomiku, Chemickou biologii, Strukturní bioinformatiku a lidská data pro Precizní medicínu a průřezově i poslední z nich, kterou je oblast Správy dat a řízení přístupů.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info