Project information
ELIXIR CZ: Capacity extension

Investor logo
Project Identification
CZ.02.01.01/00/23_015/0008210
Project Period
3/2024 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Cooperating Organization
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the ASCR, v. v. i.
CESNET

Projekt ELIXIR CZ: Capacity extension je primárně zaměřen na budování efektivní infrastruktury pro řešení nových výzev v oblasti věd o živé přírodě, z nichž ty nejdůležitější jsou spojeny se strategickými cíli definovanými Evropskou unií, jako jsou např. Lidské zdraví, Potravinová soběstačnost a Energetická náročnost. Pokrok v technologiích, dostupnosti sekvenačních technik, vývoj nástrojů na predikci biomolekulárních struktur a masivní zapojení metod strojového učení spolu s rostoucími objemy produkovaných dat, na které dosud používané nástroje a kapacity nejsou plně připraveny a dimenzovány, představují pro infrastrukturu ELIXIR CZ jasnou výzvu a odrážejí se v technologických řešeních adresovaných v předkládaném projektu. Nástroje na zpracování dat musí být enormnímu množství dat přizpůsobeny, a to jak technologicky a kapacitou, tak v oblasti analytických metod a algoritmů. Proto rozvoj a modernizace infrastruktury, realizované prostřednictvím klíčových aktivit projektu ELIXIR CZ: Capacity extension bude primárně probíhat se zaměřením na ty oblasti, které jsou vývojem množství generovaných dat nejvíce ovlivněny a kde současně investice přinesou největší účinek. Navrhovaná řešení jsou v souladu se strategií rozvoje infrastruktury ELIXIR CZ, která definovala pět prioritních oblastí, na které se bude v příštích letech infrastruktura soustředit a rozvíjet je, přičemž předkládaný projekt přímo podpoří čtyři oblasti z této strategie - Genomiku, Chemickou biologii, Strukturní bioinformatiku a lidská data pro Precizní medicínu a průřezově i poslední z nich, kterou je oblast Správy dat a řízení přístupů.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info