Informace o projektu
Aplikovaný výzkum na FI: Forenzní aspekty kritických infrastruktur, aplikovaná kryptografie, kyberbezpečnostní cvičení, algoritmy plánování v logistice a pro zpracování dat z fyzikálních sensorů

Informace

Projekt nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Fakultu informatiky. Oficiální stránka projektu je na webu muni.cz.

Primárním cílem předkládaného projektu je podpora výzkumu doktorských a magisterských studentů v rámci výzkumných aktivit realizovaných výzkumnými týmy Katedry počítačových systémů a komunikací se zaměřením především na bezpečnost. V projektu budou řešena aktuální témata v oblastech forenzních aspektů kritické infrastruktury; aplikované kryptografie a použitelné bezpečnosti; návrhu a vyhodnocení kyberbezpečnostních cvičení; algoritmy pro plánování v dopravě a logistice a pro zpracování dat z fyzikálních sensorů. Tento návrh tak navazuje na výsledky projektů specifického výzkumu z let 2010-2023 a dále je rozvíjí. Jedná se o projekt s dvěma hlavními cíli: 1. Přispět k rozvoji doktorského studia a motivovat PhD studenty ke kvalitnějším výsledkům včetně zajištění jejich účasti na mezinárodních vědeckých konferencích. 2. Zapojení magisterských studentů do výzkumných prací a tím posílení budoucí výzkumné spolupráce v rámci laboratoří skrze budoucí PhD studenty i zlepšení kontaktů s firmami, kam větší část magisterských studentů po ukončení studia nastupuje.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info