Project information
Applied research at FI: Forensic aspects of critical infrastructures, applied cryptography, cybersecurity trainings, scheduling algorithms logistics and algorithms for physical sensors

Information

This project doesn't include Institute of Computer Science. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.

Primárním cílem předkládaného projektu je podpora výzkumu doktorských a magisterských studentů v rámci výzkumných aktivit realizovaných výzkumnými týmy Katedry počítačových systémů a komunikací se zaměřením především na bezpečnost. V projektu budou řešena aktuální témata v oblastech forenzních aspektů kritické infrastruktury; aplikované kryptografie a použitelné bezpečnosti; návrhu a vyhodnocení kyberbezpečnostních cvičení; algoritmy pro plánování v dopravě a logistice a pro zpracování dat z fyzikálních sensorů. Tento návrh tak navazuje na výsledky projektů specifického výzkumu z let 2010-2023 a dále je rozvíjí. Jedná se o projekt s dvěma hlavními cíli: 1. Přispět k rozvoji doktorského studia a motivovat PhD studenty ke kvalitnějším výsledkům včetně zajištění jejich účasti na mezinárodních vědeckých konferencích. 2. Zapojení magisterských studentů do výzkumných prací a tím posílení budoucí výzkumné spolupráce v rámci laboratoří skrze budoucí PhD studenty i zlepšení kontaktů s firmami, kam větší část magisterských studentů po ukončení studia nastupuje.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info