Informace o projektu
Automatizovaná analýza bezpečnostní telemetrie (Andromeda)

Kód projektu
VK01030070
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo vnitra ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky

Projekt reaguje na potřebu uživatelské organizace efektivněji zpracovávat záplavu bezpečnostní telemetrie, jež vzniká v kontextu ochrany kyberprostoru ČR. Předmětem projektu je výzkum, vývoj a inovace v oblasti datové vědy a automatizace bezpečnosti. Cílem je vytvořit referenční systém pro zpracování, retenci a pokročilou analýzu bezpečnostní telemetrie v relačním i grafovém paradigmatu, včetně použití metod strojového učení. Existence podobného systému je zcela zásadní pro budoucí rozvoj autonomní kyberbezpečnosti. Zastřešující výsledek projektu bude demonstrovat možnosti automatizace vybraných úkolů bezpečnostní operativy v oblasti datové analytiky. Výstupy projektu budou mít podobu ucelené sady open-source nástrojů s cílem maximalizace jeho dopadu na národní a mezinárodní úrovni.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info