Project information
Automatizovaná analýza bezpečnostní telemetrie (Andromeda)

Project Identification
VK01030070
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Interior of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science

Projekt reaguje na potřebu uživatelské organizace efektivněji zpracovávat záplavu bezpečnostní telemetrie, jež vzniká v kontextu ochrany kyberprostoru ČR. Předmětem projektu je výzkum, vývoj a inovace v oblasti datové vědy a automatizace bezpečnosti. Cílem je vytvořit referenční systém pro zpracování, retenci a pokročilou analýzu bezpečnostní telemetrie v relačním i grafovém paradigmatu, včetně použití metod strojového učení. Existence podobného systému je zcela zásadní pro budoucí rozvoj autonomní kyberbezpečnosti. Zastřešující výsledek projektu bude demonstrovat možnosti automatizace vybraných úkolů bezpečnostní operativy v oblasti datové analytiky. Výstupy projektu budou mít podobu ucelené sady open-source nástrojů s cílem maximalizace jeho dopadu na národní a mezinárodní úrovni.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info