Vytvoření datového jezera pro potřeby uchovávání provozní dat Masarykovy univerzity

Kód projektu
690/2022
Období řešení
7/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
CESNET
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky

Projekt se zabývá sběrem, retencí a vyhodnocením logů produkovaných v reálném čase na MU. Data slouží pro detekci a analýzu provozních incidentů, bezpečnostních hrozeb a pro potřeby řízení IT bezpečnosti. Hlavním cílem projektu je vytvoření datového jezera s využitím infrastruktury CESNET, do kterého budou ukládána všechna provozní data vybraných tříd aktiv.
Centralizované úložiště s dostatečnou kapacitou umožní zvýšit objem a rozmanitost sbíraných dat, což povede k eliminaci slepých míst, snížení reakční doby a prodloužení doby retence dat. Hlavní přínos projektu spočívá v centralizaci sběru dat a především ve zvýšení jejich výsledné čistoty a kvality. Centralizace sběru a vyhodnocování logů povede k dodatečné úspoře zdrojů.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info