Vytvoření datového jezera pro potřeby uchovávání provozní dat Masarykovy univerzity

Project Identification
690/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
CESNET
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science

Projekt se zabývá sběrem, retencí a vyhodnocením logů produkovaných v reálném čase na MU. Data slouží pro detekci a analýzu provozních incidentů, bezpečnostních hrozeb a pro potřeby řízení IT bezpečnosti. Hlavním cílem projektu je vytvoření datového jezera s využitím infrastruktury CESNET, do kterého budou ukládána všechna provozní data vybraných tříd aktiv.
Centralizované úložiště s dostatečnou kapacitou umožní zvýšit objem a rozmanitost sbíraných dat, což povede k eliminaci slepých míst, snížení reakční doby a prodloužení doby retence dat. Hlavní přínos projektu spočívá v centralizaci sběru dat a především ve zvýšení jejich výsledné čistoty a kvality. Centralizace sběru a vyhodnocování logů povede k dodatečné úspoře zdrojů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info