Vytvoření datového jezera pro potřeby uchovávání provozní dat Masarykovy univerzity

Project Identification
690/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
CESNET
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science

Projekt se zabývá sběrem, retencí a vyhodnocením logů produkovaných v reálném čase na MU. Data slouží pro detekci a analýzu provozních incidentů, bezpečnostních hrozeb a pro potřeby řízení IT bezpečnosti. Hlavním cílem projektu je vytvoření datového jezera s využitím infrastruktury CESNET, do kterého budou ukládána všechna provozní data vybraných tříd aktiv.
Centralizované úložiště s dostatečnou kapacitou umožní zvýšit objem a rozmanitost sbíraných dat, což povede k eliminaci slepých míst, snížení reakční doby a prodloužení doby retence dat. Hlavní přínos projektu spočívá v centralizaci sběru dat a především ve zvýšení jejich výsledné čistoty a kvality. Centralizace sběru a vyhodnocování logů povede k dodatečné úspoře zdrojů.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info