Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ

Kód projektu
ROZV/C8/2022
Období řešení
1/2022 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Spolupracující organizace
České vysoké učení technické v Praze

VVŠ ČR až na dvě výjimky provozují tři ekonomicko-správní informační systémy (ERP systémy): iFIS, EIS Magion, SAP. Skupiny škol provozujících jednotlivé systémy mají vybudovány sítě spolupráce a mechanismy sdílení know-how a kapacit a řízení komunikace s dodavateli. V letech 2016-2021, v rámci řešení společných rozvojových projektů typu 13+, resp. 18+, byly vytvořeny vzájemné vazby mezi těmito sítěmi využívající synergický efekt: v definovaných oblastech společného zájmu byly prováděny a oponovány společné analýzy a návrhy řešení s následnou realizací v příslušných ERP systémech a dalších souvisejících informačních systémech řešitelských škol (v případě MU v INETu a Portálu). Záměrem pro rok 2022 je tyto vazby dále rozvíjet a co nejefektivněji využít dostupné odborné, kapacitní a finanční zdroje VVŠ. Jako oblasti společného zájmu jsou vytipovány: 1. upgrade technologií, aplikací a technické infrastruktury pro provoz ERP systémů a oběhových agend (posílení nebo obnova technické infrastruktury, upgrade SW technologií a standardních aplikací ERP), 2. zvýšení dostupnosti a rozšíření služeb ERP (rozvoj agend Majetek a Sklady, podpora pro plánování a rozpočtování mzdových prostředků, rozvoj elektronizace procesů, podpora pro tvorbu vybraných statistik a výkazů). Projekt navazuje na projekt z roku 2021 „Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol“ a je členěn do tří sekcí podle ERP iFIS, EIS Magion a SAP. Masarykova univerzita je koordinátorem sekce Magion, celkovou koordinaci vykonává ČVUT Praha.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info